Zpracování projektů zadalo město, které v rámci revitalizace sídlišť počítá s úpravou sídlišť tak, aby se tam lidem dobře žilo. Proto se také na názory, jak by měly tyto lokality vypadat, se úředníci ptali přímo obyvatel sídlišť formou ankety. Odpovědi pak sloužily jako inspirace tvůrcům návrhů nové podoby sídlišť.

Jak řekla architektka Eva Špačková, která vytvořila návrh nové podoby sídliště Hranice, z více než tří tisícovek anketních lístků, které dostaly tamní domácnosti, se pětina vrátila vyplněná a s nápady, postřehy a připomínkami, kterými se mohla při zpracování návrhu inspirovat.

„Z odpovědí jsem zjistila, že sídliště je stabilizované a bydlí tam lidé, kteří je berou jako svůj domov a nemají v plánu odtamtud odejít. To bylo velmi potěšující zjištění,“ prozradila Špačková.

Od minulého týdně jsou návrhy nové podoby sídlišť Hranice a Ráj k vidění v pobočce Regionální knihovny Karviná na Masarykově náměstí a v prostorách Střední průmyslové školy.

Podle architektky Špačkové potřebuje tato část města zdůraznit a zvýraznit některé veřejné prostory. „Sídliště by každopádně mělo zůstat volné a zelené, takové „zahradní město“. Dostupnost prodejen s potravinami je dobrá, ve službách chybí drobnosti. Podle mne tam ale chybí zajímavý venkovní prostor,“ myslí si Špačková.

Proto navrhla Centrální park s promenádou, která by spojovala areál rehabilitačního sanatoria s dvěma „náměstími“. Tak nazývá prostor u základní školy Mendelova a u nákupního střediska Permon.

A na co si lidé na tomto sídlišti v anketě postěžovali? Mnoho z nich obtěžuje hluk z restaurací, heren a barů. „To sice přímo nesouvisí s architekturou, ale je to součást života na sídlišti. V této souvislosti je to podnět k zamyšlení městských úředníků, zda tolik podniků do budoucna povolovat,“ myslí si Špačková.

Její projekt navíc počítá s vytvoření téměř sedmi stovek nových parkovacích stání na sídlišti. „Neohrozilo by to zelené plochy na sídlišti, jenže ani to nestačí. Pokud bychom do sídliště doplnili všechna parkovací stání podle počtu bytů a řídili se normou související s parkování, bylo by potřeba kromě těchto nových míst ještě dalších 1550 parkovacích míst,“ vysvětlila Špačková.

Podobně postupoval architekt i v případě sídliště v Ráji. Své připomínky k architektonickým návrhům mohou lidé přednést na veřejných projednáváních, která se konají 2. února pro sídliště Hranice a 9. února pro sídliště Ráj. Obě v prostorách Střední průmyslové školy.