Spodní voda vymlela v podzemí prostor, který hrozí zborcením další části cesty. Strážníci městské policie proto díru označili výstražnou páskou a cestu uzavřeli. O poškození byl informován majitel komunikace, který přislíbil nápravu.