Nejčastější neřesti, kterými jsou překračování povolené rychlosti, nezastavování na stopkách, projíždění křižovatkou na červenou, nedávání přednosti chodcům či špatnou jízdu v pruzích, zpravidla sledují po celý den. K měření rychlosti používají nový laserový radar, který příliš rychlá vozidla dokumentuje fotografiemi s doprovodnými údaji o místě a době, kdy se přestupek stal. Další přestupky policisté dokumentují pomocí videokamery. Pokud snad řidič s obviněním nesouhlasí, mohou se nad důkazy dohadovat u správního orgánu, který však má širší škálu finančního postihu. (bb)