„Vedení firmy nás informovalo, abychom věděli, co se v areálu bude v nadcházející době dít. Půjde o umístění fotovoltaických panelů na výrobu elektrické energie,“ řekl místostarosta Jan Blažek. Jelikož realizace plánů změní celkový vzhled mlýnů, navrhlo vedení města, aby firma svůj projekt představila 12. února na zasedání nejen zastupitelům, ale rovněž i občanům.

„Je to poměrně velký zásah do mlýnů. Na pozemky a střechy chtějí dát zásobníky. My konkrétně nemáme proti záměru námitky, přesto je dobré informovat občany, aby nevznikly nějaké obavy, například typu, že by to mohlo škodit životnímu prostředí,“ dodal Blažek.

Podle vedení společnosti by k samotné realizaci mělo dojít zhruba v polovině roku. Elektřina bude sloužit z části pro vlastní potřebu, nicméně společnost se nebude bránit ani vývodu do veřejné sítě.

Již v minulých letech se First Bio-Production nechala slyšet, že chce vybudovat biorafinerii. Továrna na bioetanol měla být spuštěna v září roku 2007. „Prostorové možnosti komplexu Mlýna Šenov nám umožnily započít s výstavbou pilotního projektu hydrolýzní molekulární biorafinerie pro výrobu bio-etanolu jako standardního, dobře skladovatelného a ekologického biopaliva pro výrobu elektrické energie a tepla. Cílem projektu je schopnost nabídnout veřejnosti výstavbu malých, cenově dostupných lokálních elektráren a tepláren s možností využití místních zemědělských obnovitelných zdrojů. Nyní pokračujeme dál s výstavbou zkušebního provozu,“ řekl správce areálu Karel Wojnar.