V současné době se dokončují práce na kácení dřevin, které musejí ustoupit stavbě. V únoru přijdou na řadu demolice. „Bylo nutno vykoupit mnoho pozemků včetně dvou objektů u drážního tělesa, kde se kdysi nacházely uhelné sklady,“ uvedla mluvčí bohumínské radnice Lucie Balcarová.

Srovnána se zemí bude i bývalá vrátnice, váhy a skladovací objekt. Bourat se bude také v zahrádkářské osadě v Koperníkově ulici, v místě, kde se kříží s ulicí Palackého, totiž vyroste kruhová křižovatka.

První výrazná omezení pocítí obyvatelé při napojování nové Lidické ulice. Omezení bude dost, bude například zcela uzavřen skřečoňský most plus část Koperníkovy a Palackého ulice.

V první fázi se tedy začne s výstavbou přeložky ulice Lidické, aby mohla být odkloněna doprava ze stávajícího skřečoňského mostu, a začnou pětiměsíční práce na stavbě rondelu pod skřečoňským mostem pro napojení ulice Lidické. „Osobní auta, autobusy a nákladní auta do 3,5 tuny budou moci jezdit po celou dobu výstavby přes staveniště, tedy jako dosud po ulici 1. máje, avšak nenajedou na skřečoňský most, ale po ulici Lidické, která vede průmyslovou oblastí, se dostanou k železárenskému mostu a do centra města. Veškerá kamionová doprava nad 3,5 tuny ve směru od Karviné do Bohumína bude jezdit po části ulic 1. máje a Opletalově ulici,“ vysvětlil starosta Bohumína Petr Vícha.

S výstavbou přeložky bude zároveň zahájena výstavba provizorní lávky pro pěší a cyklisty přes železniční trať. Spolu s ní odstartují práce na hlavní stavbě dálničního přivaděče a také na komunikaci spojující lokalitu za parkem s vytvořením kruhové křižovatky v ulicích Koperníkově a Palackého.

Město se před samotnou výstavbou mostu snažilo provést několik opatření, která by měla dopravu v průběhu stavby usnadnit.