„V prosinci jsme podepsali s RPG Real Estate smlouvu o spolupráci, kdy budeme společně usilovat o dotaci z EU přes ministerstvo pro místní rozvoj,“ řekl náměstek primátora Zbyněk Gajdacz.

Revitalizace této části by měla vyjít celkem na 311 milionů korun. Město si vezme na starost opravu venkovního prostředí. „Chceme upravit například prostranství mezi domy, chodníky, a plánujeme postavit i nové sportovní a odpočinkové plochy,“ doplnil Gajdacz.

Druhá část úprav je na vlastníkovi většiny domů v této lokalitě - společnosti RPG. Domy, z nichž je značná část v katastrofálním stavu, by se měly zateplit, sanovat, vylepšit by se měla i jejich statika. „Možnost účasti na tomto projektu jsme přivítali. Díky této výzvě se nám podaří revitalizovat domy, ve kterých je nízké nájemné a samo o sobě by na tak rozsáhlou rekonstrukci nestačilo,“ uvedl mluvčí RPG Petr Handl.

Celá dotace se vztahuje pouze na část oblasti Karviné-Nového Města a nelze ji použít na jiné městské lokality. „Jedná se o program, který podporuje regeneraci problémových lokalit s minimálně pěti sty byty. Další podmínkou je, že v místě žijí spíše chudí lidé a sociálně vyloučení, dlouhodobě nezaměstnaní s nízkou úrovní vzdělání, a naopak s vyšší úrovní kriminality,“ doplnila mluvčí karvinského magistrátu Šárka Swiderová.

A kdy se nejen starousedlíci mohou těšit na plánované změny? „Žádost o dotaci jsme už podali, ale bavíme se o období do roku 2013, přičemž peníze lze čerpat a projekty se musejí dokončit nejpozději do roku 2015,“ dodala Swiderová.