Největší zájem mají lidé na Karvinsku o výpis z rejstříku trestů. „Hledám si práci a letos chtěli po mne tento výpis už dvě firmy. Je to fajn, že výpis dostanu rychle a nemusím na něho čekat týden nebo déle, tak jak tomu bylo v minulosti,“ pochvaluje si službu Dana Moravcová z Karviné. Jen v Českém Těšíně tuto padesátikorunovou službu využilo téměř 1 500 lidí, v Karviné 3 150 lidí. Czech Point šetří lidem také čas. „O službu mají lidé velký zájem. V průměru řešíme zhruba dvacet žádostí o výpisy prostřednictvím Czech Pointu. Vyřízení jednoho klienta nám trvá od dvou minut do deseti minut. Provoz byl vloni plynulý, bez velkých front a čekání,“ uvedla za právní odbor bohumínské radnice Žaneta Komárková.

Většina měst má hned několik Czech Pointů na svých úřadech. „Tuto službu mají lidé k dispozici prakticky ve všech budovách městského úřadu - v přízemí budovy úřadu na odboru vnitřních věcí, dále na živnostenském úřadě v bývalém komplexu Doubravan, na odboru dopravy v ulici Kpt. Jaroše, na odboru výstavby v Orlové-Městě a na odboru sociálním a zdravotním v objektu vedle autobusového nádraží v Orlové-Lutyni. Orlované však nejčastěji využívají pracoviště Czech Pointu na odboru vnitřních věcí v hlavní budově úřadu v Orlové-Lutyni,“ uvedla mluvčí orlovské radnice Nataša Cibulková.

Czech Point je také pohodlnější, ale mnohdy dražší – například při zjišťování, kolik trestných bodů řidiči zbývá. „Zájemce za tuto službu zaplatí sto korun za stránku výpisu, ale dozvědí se to kdekoli na Czech Pointu, kdežto za nižší cenu 15 korun jsou tyto informace i na každé dopravce. K dostání jsou však jen v místě bydliště zájemce,“ vysvětlila mluvčí karvinského magistrátu Šárka Swiderová. Výpis z rejstříku trestů přijde žadatele podle zákona na 50 korun, poplatky za ostatní výpisy jsou pak 100 korun za první stranu a 50 korun za každou další stranu. Zájemci si přitom mohou předem ověřit kolik bude služba celkem stát. P

odmínkou pro získání údajů z obchodního a živnostenského rejstříku je znalost identifikačního čísla organizace. „Pokud zájemce potřebuje získat výpis z katastru, musí mít k dispozici údaje o katastrálním území a číslo listu vlastnictví. V případě rejstříku trestů se musí prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním pasem, anebo ověřenou plnou mocí,“ objasnila bohumínská mluvčí Lucie Balcarová.