Výstavba budovy dnešního sídla Magistrátu města Havířova byla zahájena v březnu 1951. Původně byla určena pro přípravu mládeže na hornická povolání s kapacitou 1 200 učňů.

Po dokončení v roce 1953 dostala název Hornické učiliště Pavky Korčagina a patřila Ostravsko – karvinským dolům. Zpočátku stála osamocena a podle pamětníků vypadala jako nějaký hrad.

První slavnostní stěhování do nových, ovšem ještě ne zcela připravených prostorů, začalo 5. prosince 1953. V budově tehdy nejezdily výtahy, nedalo se topit a problémy byly s vodou, která dosti často netekla.

Po odstranění počátečních závad se stala jednou z největších a nejmodernějších objektů nově vznikajícího města. Dlouhá léta v jejím bočním traktu s výhledem na tehdejší Gottwaldovou třídu (dnes Hlavní třída), byl umístěn Městský národní výbor (dnešní magistrát).

S útlumem hornictví v devadesátých letech minulého století ztratila budova pro doly význam a stala se definitivním sídlem magistrátu Statutárního města Havířova. V roce 1999 byla ukončena její rozsáhlá, hlavně vnitřní modernizace.