Předání částky provázel i program. V úvodu zahráli na kytaru dětem a maminkám studenti, a po té ředitel gymnázia Tomáš Langer společně s pastorem Vladislavem Volným dali primářce oddělení částku pět tisíc korun, z výtěžku vánočního koncertu v evangelickém kostele.

„Vážíme si každého sponzorského daru, ze kterého můžeme zakoupit věci, které pomohou nemocným dětem. Finanční dar použijeme na nákup kojenecké váhy. V Havířově se to stalo už takovou tradicí. Podporují nás základní školy i jiné organizace. Nyní se k nim přidali i studenti. Děti dávají dětem, a toho si v dnešní době musíme vážit,“ řekla primářka Helena Strmeňová.