Bez jakýchkoli problémů mohou přijímat digitální vysílání lidé, kteří signál zachytávají svými vlastními anténami. Zpravidla to jsou lidé bydlící v rodinných domech, nebo ti, kteří si pořídili satelity nebo kabelovou televizi. V některých případech je možné bez dodatečných úprav digitální vysílání naladit i na společných anténách. Většinou však je zásah techniků nutný, protože zesilovače jsou nastaveny pouze k propouštění vybraných frekvencí analogového signálu.

Rozsah úpravy společné antény závisí na jejím technickém stavu. Samotná anténa na střeše není až tak rozhodující. Odborníci se shodují na tom, že digitální signál se zachytává mnohem snadněji než analogový.

Za běžných podmínek stačí klasický prut pokojové antény. U společných antén je však důležitý dobrý stav rozvodů. Zastaralé vedení může působit ztráty signálu, které se u digitálního vysílání projevují kostičkováním. Výměna rozvodů se tak může prodražit. Naopak u vyhovujících rozvodů stačí vsadit k domovnímu zesilovači vložky, které propustí zvolené kanály. V Moravskoslezském kraji to jsou nyní kanály 32, 39 a 54 s jedenácti televizními programy a dalšími rozhlasovými stanicemi.

Přímo v Havířově jsou na úpravu společné televizní antény odkázány tisíce domácností. Nejvíce domů s nájemním bydlením spravuje v Havířově společnost RPG. Více než 12 tisíc domácností dosud digitální signál ze svých společných antén nepřijímá.

„My v současné době ještě společné antény k příjmu digitálního signálu nepřizpůsobujeme. Zatím se vybírají firmy, které úpravy antén provedou. Samotné práce budou prováděny až ve chvíli, kdy bude signál šířen skutečně definitivně. To dosud ještě není. Pokud někdo chce digitální vysílání přijímat už nyní, může využít jiné způsoby příjmu signálu,“ vysvětlil mluvčí společnosti RPG Petr Handl.

Naopak v městských domech už někde digitální signál přijímat mohou. „Antény necháváme upravovat průběžně. Už před dvěma roky jsme nechali upravit antény pro příjem kanálu 39, kde mělo být vysílání veřejnoprávní televize a rozhlasu. To se nakonec přesunulo na kanál 54, takže antény upravujeme i pro tento kanál. Do konce roku budou mít signál všechny domy, kde se o antény staráme my,“ řekl technický náměstek Městské realitní agentury Havířov Petr Smrček.

Poměrně jednoduchý systém přechodu na digitální vysílání mají domy, kde je vytvořeno společenství vlastníků nebo patří družstvům. Tam si úpravy zajišťují a samozřejmě i platí sami. Je jen na dohodě domovních samospráv, kdy si úpravu antény objednají.

Postupuje tak i druhý největší vlastník domů ve městě SBD Havířov. „Skutečně se musí starat samosprávy jednotlivých domů. Pokud se dohodnou, družstvo jim úpravu objedná a nechá provést. Hrubým odhadem už má antény upraveno asi 60 procent našich domů. Pokud jde o stav anténních rozvodů, mnohé domy si je nechaly opravit při zateplování, jiné je rekonstruovaly samostatně,“ potvrdila technická náměstkyně havířovského SBD Hildegarda Petříková.