„Nemělo by k tomu docházet. My si budeme evidovat každou přihlášku, a pokud by chtěl žák potvrdit z jakéhokoliv důvodu další, musel by nám jednu vrátit,“ řekl učitel ZŠ Gorkého Jiří Jekl, který je třídním učitelem v deváté třídě.

Prozatím se ale ukazuje, že si žáci nechávají potvrzovat pouze dvě přihlášky. „Výjimečně se jedná o tři. V podstatě stihnout tři přijímací řízení či zkoušky nebude v mnoha případech možné, jelikož se termíny překrývají. Já osobně souhlasím s novým systémem. Žáci mají mnohem větší volbu. Jednu přihlášku si dávají takzvaně na jistotu a druhou zkouší, zda by uspěli třeba v něčem, co je láká, zajímá. Pak se mohou rozhodnout,“ dodal Jekl.

Další obavy panují nad zápisovým lístkem, který student dostane od základní školy po obdržení přijetí na střední školu. Lístek se musí zaslat zpět do pěti dnů a škola s žákem v září počítá. Školský zákon však umožňuje zápisový lístek stáhnout kdykoliv před zahájením školního roku. „Nemyslím si, že by houfně studenti rušili své místo, kde už byli přijati. Bude se spíše jednat o jednotlivce, proto v tom nevidím rovněž problém,“ doplnil učitel Jiří Jekl.