„To přece nemohou myslet vážně!“ reagovala vůdčí postava ekologických sdružení v Karviné Václav Gavlovský.

Okamžitě poslali dopis primátorovi a dalším zainteresovaným lidem s žádostí, aby mohli být přítomni všem jednáním týkajících se příprav stavby tohoto zařízení. „Zhruba v polovině února máme domluvenu schůzku s náměstkem primátora Daliborem Závackým za přítomnosti místních poslanců,“ prozradil Gavlovský.

Závacký tuto informaci potvrdil. „Bude to uzavřené jednání. Ale není co skrývat, klidně ať u všech těch jednání jsou,“ prohlásil.

Ekolog Gavlovský, který dokonce poslal informační dopis o záměru postavit na Karvinsku spalovnu na ministerstvo životního prostředí, se nejvíce obává toho, aby se, pokud tedy spalovna bude stát, do ní nevozil a nelikvidoval odpad i z ciziny. „Pokud spalovna bude deklarována jako zařízení pro energetické využití, je to podle současné legislativy možné,“ tvrdí Gavlovský.

To však náměstek Závacký popírá. „Bude to spalovna a žádný cizí odpad, kromě měst a obcí Moravskoslezského kraje se v něm spalovat nebude,“ říká rozhodně.

A co taková zařízení při pálení milionů tun odpadu vyprodukuje? „Z největší části klasický odpad. Jak přesně to bude vypadat nevím, technické podrobnosti neznám,“ řekl Závacký. Přiznal, že odlučovače, které brání úniku škodlivin komínem do ovzduší, budou zachytávat nebezpečné částice, tedy nebezpečný odpad. „A ten je potřeba někam ukládat! Ale kam? Někam na okolní haldy?“ ptá se ekolog Gavlovský.

„To zatím není dořešeno,“ přiznal náměstek primátora pro životní prostředí Dalibor Závacký.

Ekolog Václav Gavlovský, který léta veřejně upozorňuje na to, že Karvinsko se dusí v prachu, který produkuje nejen místní průmyslové podniky, automobilová doprava, ale také proces ukládání hlušiny vytěžené v dolech, a odpovědní lidé se k tomuto problému stavějí zády, dodává, že podle oficiálních statistik jsou největšími znečišťovateli ovzduší železárny. „Na čtvrtém až pátém místě pak figurují spalovny. Právě něco takového, co se tady plánuje stavět,“ dodal Gavlovský.