„Z důvodu neprokázání kvalifikace musela být vyloučena ze zadávacího řízení pražská firma SAT Plus. Po rozhodnutí o vyloučení jednoho ze dvou zájemců bude muset rada s největší pravděpodobností zrušit i požadovaný soutěžní dialog, jelikož ten musejí absolvovat minimálně dva uchazeči,“ vysvětlila mluvčí havířovského magistrátu Jana Pondělíčková.

Havířovské radnici nezbývá v tuto chvíli nic jiného, než čekat na to, jestli se vyřazená firma proti rozhodnutí odvolá. Lhůta pro podání námitek vyloučeného uchazeče končí 9. února. Teprve po uplynutí této doby může dojít k výše zmiňovanému zrušení soutěžního dialogu a rada vybere další postup.

Nejpravděpodobnější je zadání práce společnosti Polar jakožto momentálně jedinému žadateli, a to na dobu určitou. Ta nesmí být delší než jeden rok a město v této lhůtě musí sáhnout k vyhlášení dalšího výběrového řízení, kde mohou být stanoveny i jiné podmínky.

O materiály k výběrovému řízení projevilo na počátku zájem pět firem. Do samotného výběrového řízení se však přihlásily jen dvě z nich. V podmínkách byl požadován například roční obrat ve výši 2,5 milionu korun.

Městským televizním vysíláním se bude rada zabývat ve středu 11. února.