Například v Českém Těšíně zvolili cestu náboru zdravotního personálu za hranicí - v Polsku. O práci v nemocnici v Českém Těšíně se bude ucházet deset zdravotních sestřiček z Polska.

„Sehnat zdravotnice je stále těžší. Budoucí sestřičky podle odborníků mnohdy odradí již první praxe v nemocnici, kde zjistí, že sestřička nemá u nás valné postavení,“ uvedl mluvčí nemocnice Tomáš Želazko.

Dalším důvodem, proč kvalifikovaných sil stále ubývá, je fakt, že sestrám nyní k vykonávání této profese nestačí maturita, ale musí vystudovat další tři roky na vyšší odborné škole, nebo získat titul bakaláře na vysoké škole. I proto bylo vedení nemocnice donuceno hledat nový personál až za hranicemi. Desítka uchazeček z Polska by měla navštívit české zdravotnické zařízení už v nejbližších dnech. Ředitelka nemocnice nevidí v přijímání zahraničních pracovnic problém.

„Jazyková bariéra není v našem regionu až tak velká, protože máme klienty, kteří ani nehovoří česky, ale jen polsky. Protože cizí státní příslušníci musí absolvovat zkoušku z českého jazyka, byla jim nabídnuta možnost absolvování kurzu českého jazyka v nemocnici a pomoc při vyplňování žádostí a formulářů nutných před přijetím do pracovního poměru v České republice,“ uvedla ředitelka nemocnice v Českém Těšíně Barbora Zbránková.

Přijetí zahraničních posil do řad zdravotnického personálu je spíše přípravou na situaci, která v nejbližší době v Těšíně nastane. „Zatím máme 70 sestřiček, což je dostatečné množství. V dohledné době ovšem odejde několik sester do důchodu. Situace se rok od roku zhoršuje a sehnat zdravotní sestru bude za chvíli velmi těžké,“ říká mluvčí Želazko.

V jiných nemocnicích na Karvinsku o podobném kroku, který zvolila nemocnice v Českém Těšíně, zatím neuvažují. „V tuto chvíli máme sester dost. Ty, které odcházejí, jsou zatím plynule nahrazovány novými sestrami. Ale situace se mění, a za měsíc tomu může být jinak,“ uvedla mluvčí Nemocnice s poliklinikou v Karviné-Ráji Hana Jakubková.

Stejně popisuje situaci i hlavní sestra v havířovské nemocnici. „Časem budeme spíše potřebovat více sester se specializací. Už nyní pracujeme na nové koncepci. Dobře se nám také osvědčila spolupráce i osobní kontakty se vzdělávacími institucemi, pro které zajišťujeme odbornou praxi,“ řekla hlavní sestra Renata Tydláčková.

V Karvinské hornické nemocnici nedostatek sester pociťují, ovšem zatím se snaží hledat spíše v našem kraji. „V současné době se zaměřujeme s náborovou kampaní především na zdravotní školy Moravskoslezského kraje. Nebráníme se ovšem ani sestrám z blízkého pohraničí, tedy ze Slovenska a Polska,“ zcela nevylučuje českotěšínskou variantu řešení hlavní sestra Jarmila Dostálová.