„Stromy musí ustoupit, protože rostou přímo v linii oplocení. Pokud bychom tuto linii chtěli posunout, zasáhli bychom do hrobových míst, či naopak do chodníku,“ vysvětlil stavbyvedoucí František Slivka.

Lípy navíc nebránily jen výstavbě plotu, ale svými kořeny narušovaly i stabilitu okolních hrobů a poškozovaly kanalizaci. „Kromě toho řeší správci hřbitova připomínky a stížnosti občanů na opadané lipové okvětí a plody, které ničí jejich hrobová místa. Navíc jsou některé ze stromů v různém stupni náklonu a lidé mají oprávněné obavy, aby se nevyvrátily,“ vysvětlila mluvčí orlovské radnice Nataša Cibulková.

Město Orlová vykácení lip probralo již v minulosti s organizacemi Českého svazu ochránců přírody i Agenturou pro ochranu přírody a krajiny. Organizace vykácení lip schválily, zároveň se s městem dohodly na náhradní výsadbě nových stromů.

V první etapě do konce roku 2009 bude osazeno v oblasti hřbitova 65 listnatých dlouhověkých stromů, ve druhé fázi bude do konce roku 2013 vysazeno dalších 150 stromů v několika lokalitách.