Pestrou minulost má za sebou školní budova postavená v závěru padesátých let minulého století v Makarenkově ulici. Jako první se tam usídlili žáci základní školy. S přibývajícím počtem obyvatel se pozornost tehdejšího Městského národního výboru zaměřila na získání střední odborné školy, která by zajišťovala vyšší vzdělávání mládeže.

Nejdříve se uvažovalo o zřízení hornické průmyslovky, ale ta již byla v Karviné a svou kapacitou stačila pokrýt požadavky regionu. Proto se směr zájmu obrátil na hutnictví. Podařilo se se souhlasem ostravských úřadů postupně přemístit z Ostravy-Vítkovic do Havířova Střední průmyslovou školu hutnickou. Otevřena byla 1. září 1961 v Makarenkově ulici v budově, kde se nacházela národní škola. Vyučovat se začalo v deseti třídách. Zbývající zůstaly pro žáky prvních až pátých tříd stávající devítiletky.

Průmyslovka v Havířově zakončila svoji činnost maturitami ve školním roce 1968/69. Dalším uživatelem budovy pak byla Střední škola ekonomiky služeb, Střední pedagogická škola a od roku 1985 je sídlem Střední průmyslové školy elektrotechnické.