„Město dostává žádosti od různých společností na odkup pozemků v centru města. Zastupitelé projednávali 3. listopadu 2008 záměr jejich prodeje, ale materiál byl odložen. Nyní se k němu vrátí 4. března rada,“ přiblížila situaci mluvčí havířovského magistrátu Jana Pondělíčková. Vedení města nechtělo pozemky hned přímo prodávat, nebo je nabízet, ale pouze hodlalo vyhlásit výzvy k podání nabídek k realizaci investičního záměru na vybudování polyfunkčního objektu a budovy hotelového typu na pozemku naproti kina Centrum a v prostoru za dětským hřištěm mezi Fibichovou a Beethovenovou ulicí. Zastupitelé předložený materiál neschválili a vedení radnice se ho rozhodlo pozměnit.

„V původním předloženém návrhu jsme původně požadovali, aby byl v objektu zachován procentuelní poměr 60 procent zábavy a 40 procent ostatních aktivit. Nyní chceme uvolnit mantinely a na tomto procentuálním vyjádření netrvat,“ řekl náměstek primátora Zdeněk Osmanczyk.

Případní zájemci budou následně moci podávat návrhy na využití jednoho prostoru nebo na využití obou částí pozemku. Společnosti by musely předložit maketu předpokládané zástavby a harmonogram realizace. V této fázi se jedná pouze o záměr využití a nikde není psáno, že se najde zájemce. „Pokud se někdo přihlásí, tak budou předložené makety posouzeny i občany, kteří se k nim budou moci vyjádřit. Myslím si, že by mělo být centrum města zastavené. Stejný názor má i drtivá většina architektů. Jde hlavně o to, aby zde objekt sloužil k zábavě lidí a nevyrostl zde pouze nějaký supermarket. Kdyby se podařilo záměr zdárně realizovat, a následně se vybuduje i areál volného času, měli bychom v Havířově dva areály, které by do našeho města přitáhly další lidi,“ dodal Osmanczyk.

Rada projedná materiál ve středu, zastupitelé se jim budou zabývat v pondělí 23. března.

(lp)