„Konferenci připravujeme od začátku roku. V současné době již dáváme dohromady osnovu konference, návrhy jednotlivých přednášejících a návrhy účastníků i sponzorů,“ přiblížila současnou situaci mluvčí havířovské radnice Jana Pondělíčková. Konference bude rozdělena do tří hlavních bloků. První část má pracovní název Význam zeleně a kvalita životního prostředí, druhý Péče a rozvoj městské a příměstské zeleně a poslední Zelená města a průmysl.

Sympózium nebude zaměřeno pouze na vývoj zeleně, péči o ni a plánovaný rozvoj v Havířově, ale bude se snažit přilákat také další města, například Most, Zlín, Hradec Králové, Kladno a Tábor, aby se podělily o své zkušenosti. „Samozřejmě budeme rádi, pokud se nám ozvou možní sponzoři, kterými mohou být firmy starající se o údržbu zeleně, floristé a podobně. Těm bude poskytnut prostor nejen ve Sborníku, ale také v rámci videoprezentace promítané na konferenci i měsíc po ní na výstavě, kde budou moci prezentovat svou společnost a její činnost,“ uvedla dále Pondělíčková.

Součástí konference bude také výstava s dokumenty vztahujícími se k zeleni v Havířově. Prezentovány zde budou například fotky města, pasporty zeleně nebo fotodokumentace vzácných živočichů a rostlin. O celé akci budeme informovat návštěvníky našeho stánku na veletrhu URBIS, který se uskuteční v dubnu.
V minulých letech byly v Havířově uspořádány konference na téma Sorela a Industriální dědictví Havířova. Obou se zúčastnilo více než 120 pozvaných odborníků včetně zástupců ministerstva průmyslu a obchodu, krajského úřadu, úřadů okolních obcí, Národního památkového ústavu, renomovaných architektů, představitelů vysokých škol a historiků. „Konference svým obsahem i účastí splnily předpokládané cíle a přispěly nejen k propagaci Havířova, ale i k jeho dalšímu rozvoji,“ dodala mluvčí havířovské radnice.