„Do 2. března využilo možnosti amnestie na Karvinsku celkem šest lidí, kteří odevzdali osm zbraní,“ uvedla policejní mluvčí Zlatuše Viačková. Tím, že zbraně odevzdali lidé dobrovolně na útvaru policie v době amnestie, nehrozilo jim trestní stíhání za nedovolené ozbrojování.

„Ze zkušeností policistů vyplývá, že osoby, které zbraně a střelivo odevzdaly, většinou čekaly právě na vyhlášení amnestie,“ uvedla Soňa Štětínská ze Správy PČR Severomoravského kraje. V celém kraji se odevzdalo nejvíce zbraní kategorie C. „Jednalo se zejména o dlouhé kulové zbraně, brokovnice a v neposlední řadě o perkusní revolvery,“ objasnila Štětínská.

Celkem lidé odevzdali 60 kusů zbraní a 1 632 kusů střeliva. „Z toho na Karvinsku se jednalo o čtyři zbraně kategorie B, tedy o krátké zbraně a ve stejném počtu se jednalo o kategorii C lovecké zbraně. Dále nám lidé odevzdali 16 kusů střeliva do zbraní,“ uzavřela výčet Viačková.

Osoba, která zbraň v době amnestie odevzdala, může do dvou měsíců požádat o vydání dokladů, které je budou k držení zbraně opravňovat. „Pokud tak tento člověk neučiní, nebo jeho žádosti nebude vyhověno, bude se postupovat stejně, jako při zániku platnosti zbrojního průkazu,“ dodala Štětínská. Amnestie potrvá až do konce července.