Optimalizovat tímto způsobem počet zaměstnanců úřadu se vedení radnice rozhodlo na základě výsledků auditu, který probíhal na podzim loňského roku. „Cílem bylo prověřit vytíženost jednotlivých zaměstnanců městského úřadu a najít nejvhodnější uspořádání i nejvýhodnější potřebu zaměstnanců městského úřadu tak, aby byl zajištěn jeho bezproblémový chod,“ uvedla mluvčí radnice Nataša Cibulková.

Město tedy zrušilo dvanáct pracovních míst a navíc celé dva odbory. „K nejvýraznějším organizačním změnám patří zrušení odboru správy bytů a budov a odboru majetkového a komunálních služeb,“ sdělila tajemnice úřadu s tím, že vybraní zaměstnanci a činnosti budou po 30. dubnu převedeny na nově vzniklý odbor správy majetku města. Na post vedoucího nového odboru bylo vypsáno výběrové řízení.

To ale není vše, změny čekají také jednotlivé agendy úřadu. „Snažíme se zjednodušit a především zkvalitnit činnost i uspořádání úřadu, a to kupříkladu sloučením souvisejících agend do jednoho celku. Podobně dojde k přesunu zodpovědnosti, organizace a realizace kulturních akcí na Dům kultury města Orlové a odbor školství, kultury a sportu bude pouze garantem těchto akcí. V této souvislosti dojde i ke zrušení oddělení kultury,“ vysvětlila Dana Tichá.

Optimalizační změny na úřadě si pochvaluje i starosta Jiří Michalík. „Výsledky tohoto projektu nás přinutily zamyslet se nad počtem a strukturou pracovníků našeho úřadu a nad efektivitou jejich práce. Věřím, že tyto kroky jsou první, ale ne poslední a přinesou zvýšenou efektivitu ve vztahu občan a úřad,“ dodal starosta.

V Bohumíně šli úředníci jinou cestou. Aby nemuseli zaměstnance propouštět, přijali jich při reformě veřejné správy jen polovinu.

„Při reformě veřejné správy v roce 2003 jsme místo tabulkových 45 zaměstnanců přijali pouze 28 lidí, zčásti z bývalých okresních úřadů, z větší části vybraných na základě výběrového řízení. Dodnes se nám tento krok osvědčuje. Nemáme nadbytek úředníků, šetříme finanční prostředky na kancelářské prostory i mzdové náklady a nemusíme vynakládat statisíce na personální audity,“ uvedl starosta Bohumína Petr Vícha.