„Rozhodli jsme se nabídnout prostory, služby i aktivity také mládeži i starším klientům osmnácti let, kteří díky svému stupni postižení nejsou schopni navštěvovat pracovně terapeutické dílny na ulici Tajovského,“ uvedla vedoucí stacionáře Andrea Nováková.

Nyní jsou v Rose už tři klienti dospívajícího věku. Je s nimi individuálně pracováno a vytvářří se pro ně program. „Jsou to klienti, kteří potřebují speciální péči, jako je například stála rehabilitace nebo kvalitní ošetřovatelská péče. To vše zde máme včetně hydromasážní vany, či ergoterapie,“ doplnila Nováková.

Novinkou rovněž bude speciální forma ergoterapie pro předčasně narozené děti. „Chystáme se vyslat naši pracovnici na toto speciální školení. Pak bychom mohli cvičení provádět u dětí od nultého věku. Je nutno podotknout, že nyní musí rodiče se svými dětmi za touto metodou dojíždět až do Ostravy,“ řekla vedoucí.

Všechny změny si vyžádaly určité úpravy a investice. Velkou pomocí bude nová elektrická polohovací postel se zvedákem a s antidekubitní matrací. „Ta je pro nás nedocenitelná. Postupně vybavíme ještě některé jiné věci. Jsme velice rádi, že jsou lidé štědří a na tyto investice byly poskytnuty sponzorské dary,“ objasnila Nováková.

Pro Denní stacionář stále zůstávají prioritou děti předškolního věku, které v centru naleznou komplexní předškolní přípravu pro vstup do škol se speciálními vzdělávacími potřebami. „Jsou zde dvě třídy mateřské školy s malým počtem dětí ve třídě. Lpíme na individuálním přístupu, jedenkrát týdně k nám dochází logoped. V rámci úhrady je pro děti, které to potřebují, zajištěna rehabilitační péče. Spolupracujeme rovněž s psychology, ortopedy a jinými odborníky. Jsme v podstatě úplně normální mateřská škola, důkazem je i blízká spolupráce s mateřskou školou Reslova v Havířově. Úhrady za služby jsou nastaveny na hodinové sazby podle stupně postižení. Zvlášť se samozřejmě hradí strava, “ doplnila Andrea Nováková.

Klienti stacionáře Rosa také navštěvují divadla, knihovny a jezdí na rekreačně ozdravné pobyty.