Anebo také toho, aby ministerstvo nechalo provést audit ve společnosti RPG, která dnes bývalé byty OKD zpravuje. „Ministerstvo souhlasí s provedením požadovaného auditu za účasti zástupců našeho sdružení. Také nám slíbilo poskytnout text uvedené, dosud utajované smlouvy, kterou nám má odeslat do konce tohoto týdne,“ sdělil předseda sdružení Roman Macháček. V nejbližší době podle jeho dalších slov proběhne na ministerstvu také druhé kolo jednání týkající se plnění této smlouvy za účasti právní zástupkyně sdružení – advokátky Hany Marvanové.

(map)