Ta má do Santé nastoupit k 1. květnu. „Všichni rodiče víme, jak je důležitá stálost zaměstnanců v tomto odvětví. Tým kvalitních výchovných pracovníků Santé je po dlouhou dobu stabilní a klienti jsou na své vychovatele zvyklí, berou je jako své přátelé. Podařilo se jim za ta léta intenzivní a individuální práce v maximální míře rozvinout a rozvíjet jejich schopnosti i samostatnost tak, aby mohli prožívat plnohodnotně svůj život. Což je pro nás důležité,“ uvádějí rodiče.

Šeligová je dlouholetou ředitelkou Čtyřlístku - centra pro osoby s postižením Ostrava. Ovšem právě za jejího vedení dochází údajně k velké fluktuaci zaměstnanců. „Víme, že za jejího působení ve funkci opustila ústav řada zaměstnanců, a to velmi kvalifikovaných odborníků. Podle výročních zpráv každým rokem vymění v zařízení 15 procent zaměstnanců. Centrum Čtyřlístek stále hledá nové zaměstnance, o čemž je možné se přesvědčit i na internetu. Víme také o nespokojenosti mnoha rodičů, kteří své děti raději přemisťují jinam. To nás znepokojuje a nutí se zamýšlet, proč tomu tak je,“ píše se v otevřeném dopise.

Rodiče znepokojuje i výběrové řízení a táží se například, zda uchazeči splnili všechna stanovená kritéria, zejména požadovaného vzdělání. V podmínkách výběrového řízení přímo stojí, že uchazeč musí mít vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském studijním programu, a to v oborech zaměřených na sociální oblast. Pokud takové vzdělání nemá, musel by absolvovat akreditované kurzy se zaměřením na sociální obory a podmínkou je i pětiletá praxe. Konkrétně Šeligová je ekonomkou.

„Ano, na první pohled to může vypadat, že uchazečka nesplnila podmínky vzdělání. Takových uchazečů však bylo více a komise je nechala postoupit do druhého kola. Zákon totiž počítá s překlenovacím obdobím sedmi let, kdy si to lidé mohou doplnit. Je to s ohledem na to, že nový zákon platí jen krátce a kurzy, na které odkazuje, se začaly provádět teprve loni, takže ani nebyla možnost je absolvovat,“ vysvětlil tajemník havířovského magistrátu Milan Menšík.

Jako zavádějící se může jevit, proč tato možnost překlenovacího období nebyla ukotvena v podmínkách výběrového řízení. Je pravděpodobné, že by se v takovém případě do výběrového řízení přihlásilo více uchazečů. Tajemník ale nepřipouští žádné pochybení.

Vedení města se zatím k dané věci vyjadřuje jen obecně, jelikož vše bude projednáváno až na zasedání zastupitelstva. „Rada města obdržela otevřený dopis rodičů. Jelikož byl adresován zastupitelům, bude předložen zastupitelstvu na zasedání 23. března. Rada města vždy věnuje maximální pozornost při výběru ředitele městské společnosti. Výběrová komise po posouzení všech okolností a kvality a odbornosti jednotlivých uchazečů doporučila jmenovat do funkce ředitelky Tamaru Šeligovou. Rada uvedené doporučení akceptovala. Od ředitelky očekáváme, že bude i nadále zachována nejen vysoká odborná úroveň příspěvkové organizace, ale i citlivý a individuální přístup k jednotlivým klientům,“ řekla mluvčí magistrátu Jana Pondělíčková.

Deník se snažil dát prostor i budoucí ředitelce Tamaře Šeligové, aby se k dané situaci vyjádřila. Ta to odmítla s arogancí, která by měla být člověku pracujícímu v citlivé sociální oblasti cizí. „Nebudu se s vámi o tom bavit vůbec a nepřeji si, aby mé jméno někde figurovalo,“ uvedla stroze Šeligová.