Radní si podle místostarosty Radislava Mojžíška argumenty vedení SMO pouze vyslechli a vzali na vědomí. „Nemůžeme chtít po SMO, aby teplo distribuovalo se ztrátou,“ prohlásil místostarosta města Radislav Mojžíšek.

S navýšením ceny souhlasilo tedy samo město, vlastník bytů RPG a bytové družstvo Orlovan. Jediný hlas proti zazněl z úst předsedy Bytového družstva Orlová, který se proti zdražení ostře ohradil a své stanovisko dal na vědomí radě města.

„Pro rok 2009 nemůžeme akceptovat výši navrhované ceny tepla nového vedení SMO a i po dvou jednáních nehodláme platit za stálé náklady, které nesouvisí s cenou nakupovaného tepla. SMO si zvýšením tepla polepší o 6 milionů korun oproti roku 2008. Takto vysoké stálé náklady v ceně tepla byly naposledy v roce 2001!“ uvedl předseda bytového družstva Orlová Jan Katauer. „Odmítám „školit“ místopředsedu představenstva SMO Roika o tom, jak udržet stálé náklady na distribuci tepla SMO v úrovni, která byla dosažena za jeho předchůdce. Ponechávám na radě města, jak se s novým vedením SMO dohodne na ceně tepla pro letošní rok, protože za to se bude zodpovídat především občanům z titulu svých mandátů vlastnických práv ve společnosti SMO,“ dodal Katauer.

Představenstvo SMO argumentuje tím, že cena tepla v Orlové je stále nejnižší na celém Karvinsku. „Cenu od dodavatele nejsme schopni ovlivnit. Všichni víme, že výrobce tepelné energie je závislý na ceně spalovaného uhlí, které výrazně podražilo,“ uvedl místopředseda představenstva SMO Alfred Roik.

Za GigaJoule letos orlovské domácnosti zaplatí 391 korun plus DPH. „Tato cena je zcela regulérní. Nikdo od nás nemůže očekávat, že budeme provozovat dodávky tepla se ztrátou nebo bez přiměřeného zisku na obnovu technologií,“ dodal Roik.

ROZHOVOR K TÉMATU

Cena tepla se má v Orlové zvýšit o 35 korun oproti loňskému roku, celkem by tedy Orlované měli platit 391.60 korun za 1 gigajoul. Distributorovi Služby města Orlová (SMO) tak přibude do pokladny o 6 milionů výše, než loni. Co na zdražení tepla říká majitel společnosti SMO, kterým je samotné město Orlová? Na to jsme se zeptali místostarosty města Radislava Mojžíška.

Bude město, jako majitel firmy SMO a.s. nějak zasahovat do stanovení nových cen tepla dodávaných orlovským domácnostem?

„Propočet a stanovení návrhu ceny tepla je plně v kompetenci SMO a navíc jde o záležitost ryze odborného charakteru, při které se zohledňuje řada různých nezbytných technických faktorů. Nelze tedy předpokládat, že by za normálních okolností měla být výsledná cena projevem politické vůle, i když v minulosti v Orlové tento pokus už byl.“

Co říkáte vyjádření SMO a bytového družstva v Orlové k ceně tepla?

„Vzali jsme dopis Bytového družstva v Orlové, jakožto i vyjádření vedení SMO k tomuto dopisu, na vědomí. Vyjádření obou stran, ač jsou v mnohém protichůdná, lze pochopit. Vedení Bytového družstva se snaží vyjednat co nejvýhodnější cenu pro své členy. Tady určitě k žádnému rozporu s názorem rady nedochází, protože je i snahou vedení města mít co nejpřijatelnější cenu tepla a tím i spokojené občany. Na straně druhé však není možno tlačit dodavatele, tedy SMO, aby provozoval teplo jako ztrátovou činnost, protože vedení SMO doložilo kalkulaci ceny 392 koruny za gigajoul (GJ) v současných podmínkách za nejnižší možnou. Samozřejmě může probíhat odborná debata nad každou položkou. To však je platforma odborníků a nikoli úkol k projednání v radě města.“

V souvislosti s cenou tepla za GigaJoule se často objevuje otázka, proč se právě v Orlové, kde se téměř masově zateplují obytné domy a vytvářejí úspory energie, zvyšuje každoročně cena za GJ?

„Bohužel řada občanů si neuvědomuje, že v oblasti tepla, stejně jako například i u vody, funguje téměř nepřímá úměra mezi úsporou kvantity a nárůstem ceny za jednotku. Tato zákonitost je dána neměnnými, zpravidla díky inflaci se ještě navyšujícími náklady, jejichž velikost je stejná při jakémkoli dodaném množství.“

Bude se rada města ještě zabývat otázkou ceny tepla?

„Rada města v rámci svých kompetencí se bude na dubnovém zasedání zabývat koncepcí dalšího fungování SMO a pevně věřím, že zde najdeme systémové řešení i pro oblast tepelného hospodářství směřující k efektnímu a průhlednému fungování, což může přinést i úsporu v distribučních nákladech. A tyto návrhy řešení očekáváme od vedení společnosti.“