Hradišťané nejdříve vytvořili přípravný výbor. V jeho čele stojí zastupitel Josef Macura. „K opětovnému osamostatnění Hradiště máme pádné důvody. Tato místní část pod vládou Těrlicka trpí. V souvislosti se záměrem odtrhnout Hradiště od Těrlicka jsme se s občany několikrát sešli. Připravili jsme petici, pod kterou se nám podepsalo více než 62 procent obyvatel. Teď petici předáme vedení obecního úřadu, který má nejdéle 30 dnů na to, aby se k ní vyjádřil. Obec je podle zákona povinna vyhlásit referendum. My jsme pro, aby se referendum konalo v termínu evropských voleb,“ informoval Macura o průběhu příprav na osamostatnění.

Jak Deník informoval dříve, Hradišťané si stěžují, že do jejich lokality jde nepoměrně méně peněz z obecní kasy, než do centrální části. Spolu s odevzdáním petice k referendu budou po vedení obce požadovat zablokování finančních operací s penězi za prodej majetku. „Obec by s našimi penězi nyní neměla manipulovat. Zákon na tuto situaci pamatuje,“ vysvětlil Macura.

Podle zákona má obec 15 dnů na posouzení, zda je návrh na vyhlášení referenda správný. Hradišťané si jsou jisti, protože si ho nechali v pondělí posoudit na magistrátu v sousedním Havířově.

Pokud by se radnice k návrhu nevyjádřila do 30 dnů, je návrh uznán za bezchybný. Nejbližší zasedání obecního zastupitelstva musí vynést usnesení o tom, zda je možné v referendu hlasovat o jasně formulované otázce.

Usnesení zastupitelstva musí obec vyvěsit neprodleně po ukončení zasedání na úřední desku, kde musí viset nejméně 15 dnů. Referendum se musí konat do 90 dnů od prvního dne vyvěšení návrhu na úřední desce.

Referendum se může konat kdykoli v průběhu devadesátidenní lhůty, nejlépe v rámci jiných voleb. V případě rozhodování o osamostatnění místní části však ne při volbách komunálních. Ty nyní nejsou plánovány, a proto Hradišťané navrhují, aby se konalo v době evropských voleb. Ty se konají počátkem června. Zatímco v mimovolebním termínu by bylo referendum jednodenní, v rámci voleb by mohlo být dvoudenní. „Pokud by vše probíhalo podle našich představ, mohlo by se Hradiště stát samostatnou obcí v lednu příštího roku,“ doplnil Macura.