„Situace už je nyní stabilizovaná. Díky přeorganizování navýšený počet klientů a receptů zvládáme, ale je to skutečně nápor,“ uvedl vedoucí Luboš Vejmola.
Nejsou ale všichni lidé stejní a dělí se na tři kategorie. Jedni dar kraje vítají a souhlasí s ním, druhá část lidí chce ušetřit, tudíž podepíše darovací smlouvu, ale vyjadřuje nesouhlas s celým systémem. Poslední skupina, a není zanedbatelná, zásadně kroky kraje odsuzuje a regulační poplatky si hradí ze své kapsy.

Od 1. dubna by měla vejít v platnost novela zákona. Ušetřit by měli především lidé, kterým lékaři musí předepisovat dražší léky s doplatky. Třicet korun se bude platit za vydání každého léčivého přípravku hrazeného plně nebo částečně ze zdravotního pojištění. Pokud bude doplatek vyšší než 30 korun, bude odečten. Jinými slovy: Pacienti už nebudou platit vysoké doplatky a současně i regulační poplatky. Záležet nyní bude na tom, jak se k této novele postaví rada kraje, která by se jí měla zabývat tuto středu.

„Myslím si, že tato situace se nedá dlouho udržet. Lidé jsou zmatení, my lékárníci jen sledujeme změny. Doufáme, že se vše už brzy vyřeší k prospěchu pacientů,“ dodal Vejmola.

Moravskoslezský kraj ale bude stát před dalším rozhodnutím. Minulý týden se sešlo čtrnáct hejtmanů, kteří se měli shodnout na tom, že sjednotí výběr regulačních poplatků v krajských nemocnicích. To by znamenalo, že by kraje proplácely lidem všechny zdravotnické poplatky, a to za pohotovost i za hospitalizaci. Trochu střízlivější názor, nespěchat na to, měl tajemník hejtmana Petr Marcin: „Ano jednali jsme o sjednocení. Nicméně hejtman Palas Michalu Haškovi sdělil, že se nejedná o jednoduchý proces. Vše musí projít komisí, radou, až následně samotným krajským zastupitelstvem, a to může trvat.“