Lesopark v Orlové – chlouba nebo ostuda města?

Když se po zimě projdete lesoparkem v Orlové za areálem letního koupaliště, nestačíte se divit, co vše do něho jsou lidé schopni vyhodit. Z bublavého potůčku trčí například pneumatika z traktoru. Pokud si chcete dozařídit byt, najdete v něm i kusy nábytku, třeba konferenční stolek., který by se vám mohl hodit. Jezírko, u kterého by se dalo hezky posedět na lavičce, je plné PET láhví a dalšího smetí. Najít lavičku na posezení je taky problém. Polovinu z nich zničili vandalové a ten samý osud potkal i odpadkové koše.

„Koše v parku umísťujeme průběžně. Nicméně vandalové je v docela krátké době zlikvidují. Kupříkladu při loňském vypouštění rybníka u Koliby jsme v něm nalezli patnáct odpadkových košů,“ uvedla mluvčí orlovské radnice Nataša Cibulková. Podle slov městských úředníků se chystají i opravy laviček, tak jako každým rokem po zimě. „Park začínáme uklízet bezprostředně poté, co zmizí sníh, začínáme s jarní očistou. Doplňujeme lavičky, koše, ale samozřejmě se sbírají odpadky, které byly v zimě schovány pod sněhem. Je to však běh na dlouhou trať, co opravíme, doplníme, záhy zničí vandalové,“ řekla mluvčí města.

Orlovský les má však jednu nevýhodu, která jeho údržbě klade překážky: Ne všechny pozemky tam patří městu. „Naše pozemky jsou v lese udržované, sekáme na nich trávu, havarijní stromy kácíme a pozemky udržujeme. Nicméně, další majitelé, kterými jsou buď to Lesy ČR, nebo soukromí majitelé, se o pozemky řádně nestarají,“ vysvětlila mluvčí města.

Například jezírko a roklina u Koliby, kde můžete právě v těchto dnech narazit na největší smetí, města není. „Podívejte se, co je tady pod mostem za binec. Krabice od vína, PET láhve a dokonce skleněné flašky od alkoholu. Myslím si, že se zde schází mládež a popíjí tu,“ prohlásila Věra Hanusková, která tam pravidelně chodí se svým psem na procházky. „Chodím tady často, protože je to jediný lesopark ve městě, ale nelíbí se mi v něm,“ dodala žena.

Podle hlasů z radnice se město snaží celou situaci kolem pozemků řešit. „Snažíme se některé pozemky směnit, jednáme o tom s Lesy ČR. Také usilujeme o to, aby se lesopark co nejvíce zprůhlednil, aby se tam nescházeli drogově závislí a vandalové. V nejbližší době plánujeme také například rozšíření veřejného osvětlení,“ dodala Cibulková.

Někteří námi oslovení návštěvníci parku by v něm rádi uvítali třeba odpočinková místa, nebo atrakce pro děti. „Ohledně těchto návrhů musím zdůraznit, že se nejedná o park, ale o les zvláštního určení s rekreační funkcí. Podle toho se také k této lokalitě přistupuje, čili hospodaří se v něm jako v lese. Atrakce pro děti se budou zřizovat v prostorách v blízkosti skateparku, tam by mělo do konce tohoto roku vyrůst nové dětské hřiště. Je také reálný předpoklad, že v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí letního koupaliště, přibudou dětské atrakce právě v tomto areálu,“ slíbila mluvčí Cibulková.

Parky lákají omladinu a exhibicionisty

Parky na Karvinsku nenabízejí pouze možnost příjemné procházky, ale také jsou rájem lidí, kteří balancují na hraně zákona. Především pak pro dvě skupiny lidí, děti experimentující s drogami a exhibicionisty. „Zrovna lesopark Dubina je pro nás zvláštní tím, že se zde tu a tam objeví nějaký ten exhibicionista,“ říká ředitel karvinských strážníků Petr Bičej.

V jiných parcích prý devianti neřádí. Právě v Dubině mají navíc strážníci na práci časté vykazování bezdomovců, kteří dělají problémy návštěvníkům tamního dětského koutku. „To popíjející mládež má vyhlédnutý jiný park. A to park v lesoparku Bažantnice v Karviné-Ráji,“ říká Petr Bičej.

Vrásky na čele přidělává strážníkům v Karviné i skupina mladých lidí pohybujících se v okolí parku Bedřicha Smetany v Karviné-Fryštátě. „Tady máme velké problémy se skupinkou narkomanů. Jedná se o skupinu mladých lidí, kteří se sdružují kolem problémových sourozenců, kteří berou vše, co jim přijde pod ruku - od marihuany až po pervitin,“ přiblížil Bičej.

Také v Bohumíně slouží mladým lidem příšeří parku k tomu, aby se nepozorovaně věnovali konzumaci alkoholu. Především o pátečních večerech zde zaměstnávají neplnoletí lidé strážníky. „Strážníci lokalitu monitorují a věnují se namátkovým kontrolám v pátky a o víkendech, kdy se mladí nejčastěji s lahví alkoholu do parku vydají,“ říká mluvčí města Lucie Balcarová.

Naopak v Orlové už se podařilo mladé konzumenty ze zdejšího parku vytlačit. "Občas dostáváme oznámení, že je tam mládež, a že jsou asi opilí, pak při našich kontrolách zjistíme, že tam jsou pouze lidé starší 18 let,“ říká ředitel Městské policie v Orlové Rostislav Szczurek.

Problémy nemají strážníci ani s jinou kriminalitou v tomto místě. „Letošního roku jsme tady pouze našli odcizené auto a jednou jsme řešili řidiče, který do parku vjel se svým vozidlem a krátil si cestu. To je celý výčet,“ dodal Szczurek.

Vandalové? Problém!

Řádění vandalů a mládeže, mnohdy posilněné alkoholem, se nevyhýbá ani parku Petra Bezruče v Bohumíně. „Tito nenechavci nejčastěji ničí lavičky, odpadkové koše a troufnou si i lámat stromy a keře,“ potvrdila bohumínská mluvčí Lucie Balcarová. K tomuto ničení dochází i přesto, že lokalitu parku monitorují strážníci. Město chystá v příštích letech postupnou regeneraci parku. „Vloni na podzim jsme zde vysadili přes stovku nových keřů a budeme v tom pokračovat, rozsah záleží na tom, zda se nám podaří získat dotaci od ministerstva životního prostředí. Plánujeme ošetření unikátních dubů, další výsadbu i náhradu bylinného patra,“ naznačila budoucnost parku Balcarová.

Vstup do lesa jen na vlastní nebezpečí!

V orlovském lesoparku se nad chodníky nebezpečně naklánějí nejenom úzké stromky, ale i vzrostlé stromy. Hrozí lidem nebezpečí? „Z hlediska obecného užívání je vstup do lesa na vlastní nebezpečí, to souvisí s tím, že tato lokalita není lesoparkem, nýbrž lesem. Takže pokud návštěvník lesa vidí nachýlený strom, nemusí to nutně znamenat, že spadne. Ale na druhé straně, pokud se bojí, že na něho strom spadne, tak by pod ním neměl chodit,“ argumentovala situaci mluvčí orlovské radnice Nataša Cibulková. Návštěvníkům lesa tedy nezbývá, než riskovat své zdraví a navštěvovat les v centru města jen na vlastní nebezpečí. „Taková je naše legislativa už dob Marie Terezie. Pokud jde o poškozené stromy, které jsou na pozemcích soukromých majitelů, přikazovat jim nic nemůžeme. Orgán životního prostředí je může vyzvat pouze k nahodilé těžbě v případě hmyzích škůdců. Jinak je každý vlastník povinen kontrolovat svůj les a provádět jakostní a zdravotní probírku,“ dodala mluvčí města.

Město i studenti se chystají vyčistit havířovské lesoparky

V Havířově město spravuje čtyři velké lesoparky. V části na Podlesí za hotelovým domem Merkur lesopark po zimě nevypadá vůbec vábně.
Poničené lavičky, odpadkové koše jsou jen na okraji parku, přes některé stezky jsou popadané stromy. Nyní se město chystá na kontrolu a odstranění závad. „Na jaře vždy zkontrolujeme stav lesoparků, to jestli je v pořádku mobiliář, odpadkové koše, lavičky a také dětský mobiliář. Každý rok také zajišťujeme doplnění bezpečnostních zón například u houpaček nebo kladin. Již nyní víme, že budeme muset opravit některé lavičky v lesoparku Merkur,“ uvedla mluvčí magistrátu Jana Pondělíčková.

Tradicí už se stalo, že na podzim a jeře s úklidem pomáhají základní a střední školy. Nejvíce se však využívají k úklidu v lesoparcích pracovníci veřejně prospěšných prací. „Máme stanovené trasy, na kterých uklízí, a to pravidelně minimálně jedenkrát až dvakrát týdně,“ doplnila mluvčí. Občané okolních domů si občas stěžují na mládež, která parkuje před lesoparkem na Podlesí. Zůstává tam po nich nepořádek, někdy auta pro zábavu jezdí v protisměru. Proto městská policie provádí v této lokalitě častější kontroly.

„Za stav lesoparku mohou sami lidé,“ tvrdí mluvčí karvinského magistrátu Šárka Swiderová

Neuvěřitelný nepořádek je možné v těchto dnech poté, co slezl sníh, vidět na mnoha místech lesoparku Dubina v Karviné-Hranicích. Ani samotný stav tohoto odpočinkového místa není ideální, a proto jsme se na úklid, obnovu a údržbu lesoparku ptali u jeho správce - úředníků města. „Víme o tom a pravidelně Dubinu uklízíme, tvrdí mluvčí Šárka Swiderová.

Lesopark Dubina je oblíbeným místem odpočinku a procházek obyvatel sídlišť Hranice a Mizerov. Určitě není novinkou, že si lidé čas od času stěžují na to, že je v parku nepořádek, porost je neudržovaný a dětské hřiště pod hřbitovem také není zrovna v ideálním stavu. Redakce má dokonce aktuální fotografie dokumentující to, co píšu v předchozí větě. Mohou lidé počítat s tím, že se město, coby správce lesoparku postaví tzv. čelem a zajistí úklid nepořádku?

„Především chci říci, že se k této problematice čelem stavíme. A neplatí to jen pro Dubinu, lze to zobecnit. Každého pobertu ovšem nelze chytit za ruku, to bychom museli mít mnohonásobně více strážníků, aby vymizel vandalismus z města úplně, to snad každý pochopí. Dubina je jednou z lokalit, kde nám lidé „stelou“ odpadky - černé skládky. Nelze tedy házet jen na radnici to, že se lidé k přírodě neumějí chovat. Těch slušných je většina, ale ta menšina ztrpčuje život nám i lidem, kteří nám pak vyčítají, že špatně uklízíme. Vloni jsme zapojili do úklidu dlouhodobě nezaměstnané v rámci veřejně prospěšných prací a opravdu měli půlrok plný úklidu města, likvidace černých skládek a úpravy zeleně po městě. Letos bychom rádi pokračovali, respektive můžeme v rámci dobrovolnické služby zapojit i ty, kdož pobírají sociální dávky.“

Je nepořádek, který může každý v těchto dnech vidět na mnoha místech lesoparku, jen po zimě, nebo harampádí, které tam leží celé dlouhé měsíce? Jinými slovy, uklízí se park nějak pravidelně nebo se spoléhá pouze na tradiční akci místních školáků, kteří les chodí čistit každé jaro?

„Odpadky v lesoparku Dubina i z vodních ploch a protékajícího potoka uklízíme nejen tak, jak máme, tj. při každém sečení trávy v červnu a červenci a v září až říjnu. Běží tam úklidové práce i jindy – třeba v rámci Dne Země - je to tradiční každoroční dobrovolnická akce, široká veřejnost se může zapojit také, ale lidí nebývá mnoho, spíše uklízejí školy. Takže je tu možnost, a to brzy - letos je velký úklid Dubiny a Bezejmenného potoka naplánován na 21. duben, začínáme ve 14 hodin a zveme všechny!

Když se tam pravidelně uklízí, jak je možné, že se tam dá stále vídět tolik nepořádku?

„Odpadky tam hromadí především bezdomovci, kteří tam pobývají, a při vší snaze se nám nemůže podařit je stoprocentně uhlídat. Stojí nás to nemalé peníze navíc. Úklid odpadků po této zimě máme už zajištěný. Pravidelná údržba hřišť funguje také, staráme se opravdu, jak to jde. Například vandalismus způsobí na hřištích po celém městě škody za stovky tisíc ročně.“

V jedné části lesoparku probíhají práce na stavbě kanalizačního sběrače. Nicméně v té druhé, která je v lepším stavu a kde si hrají děti, jak vidíme z fotografií, jsou v dezolátním stavu lavičky, nebo zcela chybí odpadkové koše, potůček je zanesený odpadem. Počítá se v nejbližší době s úklidem a opravou poničeného zařízení?

„Odpadkové koše jsou instalovány pouze do exponovaných míst s tím, že na zimu se z parků stahují a instalují se znovu počátkem dubna. Případné ztráty a opravy odpadkových košů řeší radnice hned po zjištění nedostatku. Lavičky i veřejné osvětlení jsou na tom podobně – v zimě nemůžeme do lesoparku posílat údržbu tak často, sezona je zhruba od dubna do října a je jasné, že nemůžeme uhlídat každého vandala či bezdomovce, takových ploch a rekreačních zón máme víc a je to také apel na lidi – ne všichni se opravdu chodí do lesa odreagovat tak, aby nic neničili.“

Tento lesopark v posledních letech asi není v optimálním stavu po té stránce, že by tam bylo osvětlení, upravené chodníky, popř. více laviček, prostě aby to bylo důstojné místo pro relaxaci. Počítá město po ochodu stavbařů a dokončení stavby kanalizačního sběrače, že se pustí do rozsáhlejší revitalitace jak porostu, tak úprava a oprav infrastruktury v lesoparku? Lidé by to jistě uvítali.

„Jelikož Dubina je lesopark s výskytem volně žijící zvěře a ptactva, jsou porosty udržovány v „polodivokém“ a pro tuto zvěř přijatelném stavu. Není to tedy park. Velká probírka dřevin, ozdravení a opatření ke zvýšení bezpečnosti lidí se realizovaly tak před 10 lety, nyní podle našeho názoru toto není nutné a porosty udržujeme tak, aby tam lidé mohli chodit bezpečně, aby lesopark byl zdravý. Lavičky, chodníky, osvětlení apod. se udržují průběžně také. Potřebovali bychom mnohem více peněz, aby byl lesopark ve stavu ideálním, ale toto platí i pro další relaxační zóny ve městě. Ale dokud toto taky nepochopí někteří lidé, budeme uklízet donekonečna a ta slušná většina se nejspíše bude zlobit pořád na radnici.“

Tomáš Januszek, Nikola Klimšová, Petr Wojnar, Bára Kelnerová