Vedení se zaměří na efektivnost, která povede k potřebným úsporám. Nelze ani vyloučit, že dojde k nějakému pohybu zaměstnanců. To by bylo až ale krajním řešením a dotklo by se to především lidí se smlouvou na dobu určitou.

„Nemůžeme se tvářit, že nás se situace hospodářské krize nedotkne. Proto nyní děláme podrobnou analýzu v rámci komplexu celé organizace,“ uvedl ředitel Milan Černý.

Pečovatelská služba je na tom prozatím dobře. Počet rozvozů obědů dokonce přibývá, naopak počet zdravotnických úkonu trochu klesá. Pod sociální služby patří i odvětví, jako je například Poradenské centrum pro rodinu a dítě, Centrum drogové pomoci nebo jesle.

V Havířově jsou dvoje jesle a zde se asi přistoupí k opatření. Ani přesto, že už od podzimu se sociální služby snaží o propagaci jeslí, pořádají se dny otevřených dveří, zájem ze strany rodičů se nezvyšuje a naopak dochází k úbytku dětí. Obě budovy jsou plně vybaveny, obsazeny personálem a náklady na provoz jsou poměrně vysoké. „Nevíme, zda je to tím, že rodiče například přicházejí o zaměstnání a tím pádem jsou s dětmi doma. Každopádně budeme předkládat radě návrh, že by byly v provozu jen jedny jesle,“ doplnil Černý.

U jiných odvětví se bude vedení snažit, aby činnost zabezpečily projekty, které budou podpořeny granty z Moravskoslezského kraje.