Organizace byly, stejně jako každý rok, vyzvány k podání žádostí, které poté projednaly jednotlivé komise rady města. V mimosportovní oblasti bylo doručeno 148 žádostí, ve sportovní oblasti 56 a dále jsme obdrželi deset projektů na kroužky havířovských středních škol, které jsou obsaženy ve školské oblasti i sportovní sféře,“ řekla mluvčí havířovského magistrátu Jana Pondělíčková.

Rada města doporučila zastupitelům schválit částečné rozdělení dotací v celkovém objemu necelých devíti milionů a zbytek peněz, okolo 15 procent, ponechat v rezervě.

Nejvíce žádostí o dotace bylo doručeno ze sportovní sféry. Mezi tyto organizace bude v první fázi rozděleno 5,1 milionu. V kulturní oblasti město zaregistrovalo 54 žádostí, kterým bude nyní rozděleno nejdříve 1,8 milionu korun. Dalších sedmatřicet projektů ze školské oblasti si rozdělí skoro 800 tisíc. Další žádosti jsou v sociální oblasti. Na tuto sféru připadne 600 tisíc korun. Oblast prevence kriminality a protidrogové prevence podpoří havířovská radnice 260 tisíci. Dalších 150 tisíc je určeno na 6 projektů v oblasti partnerských vztahů a deset tisíc poputuje i na projekt Besip.

„Organizace nejčastěji žádají o dotaci na činnost sportovních oddílů, klubů a tělovýchovných jednot, zájmových kroužků a rodinných center. Dále chtějí finančně pomoci zajistit pořádání různých akcí. Zde se jedná například o různé soutěže, koncerty, akce pro veřejnost, vydání publikací nebo pořádání turnajů,“ dodala Pondělíčková.

I když je o městské dotace, které tvoří samozřejmě jen část nákladů organizací, obrovský zájem, najdou se i takové subjekty, které je musí díky nesplnění předem daných a přesně stanovených podmínek vrátit. V době, kdy každý bojuje o každou korunu, je to velmi zarážející. Když organizace nevyúčtuje obdržené finance, musí je následně vrátit a nikdo jiný už s nimi nemůže počítat. Peníze nemůže zpětně nikdo smysluplně využít, ale vrátí se do pokladny města.