„Jsme členy několika komisí zřízených Radou města Havířova. Na jednáních se řeší celá řada problémů, mimo jiné i problém zhoršujících se vztahů mezi teenagery a seniory při ranní dopravě do školy. Rozhodli jsme se proto navrhnout v příslušných komisích jedno z nápomocných řešení, které spočívá v pomoci široké veřejnosti, a tedy i seniorů při řízení dopravy na kritických místech před školami v době před vyučováním a po něm,“ informoval o aktivitě Zdislav Krokosz, předseda havířovské organizace Mladých sociálních demokratů (MSD).

Hlídky seniorů by fungovaly na základě dobrovolnosti. Současně by tato aktivita a především pravidelná účast mohla být odměňována. „Pozitiva vidíme hned v několika rovinách. Za prvé se zlehčí práce strážníků, kteří v té době mohou být využiti pro jinou smysluplnou práci. Za druhé se lidé, kteří jsou v této chvíli neaktivní v občanském životě, zapojí do dění kolem sebe. Za třetí může být zabezpečeno více míst pro bezpečný přechod dětí. Za čtvrté i teenageři, ale nejen ti, uvidí, že lidé, které už často zařazují do kategorie neschopných, mohou být velmi přínosní pro společnost. Inspirovat se můžeme hned na několika místech. Podobné občanské hlídky fungují ve Velké Británii a v poslední době se připojila i Karviná,“ doplnil Krokosz.

Regulovat dopravu však nemůže kdokoli. Zákon přesně vymezuje okru osob, které mají pravomoc zasahovat do dopravního provozu a stanoví i rozsah tohoto oprávnění. Za určitých okolností to mohou být skutečně i občané. „Kritiky zmiňovaný problém s neodborností hlídek je lichý, protože každý její člen by musel projít důkladným školením. V první fázi počítáme s pomocí obou policií přímo na přechodech. Také argument, že řidiči nebudou tyto hlídky respektovat, je podle nás zavádějící. Z vlastní zkušenosti řidiče vím, že to chce čas a řidiči si zvyknou. Pokud magistrát projeví vůli princip občanských hlídek přijmout, mohly by před školami fungovat velmi brzy,“ dodal k návrhu Krokosz.

V Havířově dohlíží na bezpečnost školáků na přechodech především městská policie, které podle možností vypomáhá i republiková policie. Strážníci už mají systém vypracovaný tak, že jsou hlídkami obsazeny všechny frekventované přechody. „Naše hlídky pomáhají dětem na místech, kde by jinak s přechodem vozovky měly problém. V běžné všední dny jsou u přechodů ráno mezi půl osmou a osmou hodinou. Ve dnech, kdy končí vyučování dříve, zejména v den vysvědčení, čekají u přechodů až do chvíle, kdy ze škol odejdou všechny děti,“ vysvětlil šéf havířovských strážníků Bohuslav Muras s tím, že o spolupráci s občany zatím městská policie nejednala. „Zákon to v přesně vymezených pravidlech umožňuje,“ potvrdil Muras s tím, že prvořadá je bezpečnost.

Jak ukázala praxe, pomáhat dětem s přechodem silnice, není jednoduché. Dvakrát se na kapotě vozidel, jejichž řidiči nerespektovali příkaz k zastavení, nechtěně vezli i strážníci.