Konkrétně člověk, který pobírá po dobu šesti měsíců příspěvek na živobytí ve výši 3125 korun bez dalšího příjmu, pokud neodpracuje alespoň 20 hodin měsíčně, příspěvek se mu sníží na 2020 korun. Za 20 odpracovaných hodin dostane vyplaceno 3125 korun a za 30 hodin měsíčně se mu částka zvýší na 3679 korun.

Organizace veřejné služby ale nebude jednoduchá. Město musí počítat i s určitými finančními prostředky na zavedení i chod služby. „Jsme například povinni uzavřít pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škodu na majetku nebo na zdraví. A to ať způsobenou osobou vykonávající veřejnou službu nebo způsobenou této osobě. V letošním roce se částka za pojištění bude pohybovat kolem 31 tisíc korun,“ uvedla mluvčí magistrátu Jana Pondělíčková.

Další finanční prostředky půjdou na zakoupení ochranných pracovních pomůcek, jako jsou vesty, rukavice nebo čepice. Náklady na jednu osobu jsou vyčísleny zhruba na 150 korun. Vzhledem k pracovním prostředkům s přihlédnutím k riziku při výkonu práce je možno zadávat jen nejméně náročné práce, což je ruční úklid chodníků a dalších veřejných prostranství.

Město už víc než deset let zaměstnává pracovníky veřejně prospěšných prací. „Bude-li o výkon veřejné služby velký zájem, může dojít k omezení počtu zaměstnanců, kteří jsou městem zaměstnání v rámci veřejně prospěšných prací,“ doplnila mluvčí.

Další krokem bude přijmutí zaměstnanců, kteří se postarají o sepisování smlouvy, vydávání potvrzení o vykonání služby. „Určení pracovníci budou rovněž přidělovat a kontrolovat práci, vydávat a přebírat ochranné pracovní osobní prostředky. Také musíme myslet na zajištění prostor v jednotlivých lokalitách pro uskladnění pracovních předmětů. V tomto směru předpokládáme úzkou spolupráci s příspěvkovými organizacemi, zejména školami,“ dodala Pondělíčková.

Veřejnou službu bude moci vykonávat pouze osoba s trvalým bydlištěm na území Havířova. S ohledem na znění zákona o pomoci v hmotné nouzi lze předpokládat, že zvýšený zájem nastane po 1. červenci. Město počítá s šesti lokalitami, aby osoby vykonávající veřejnou službu ji měly zajištěnou v blízkosti svého trvalého bydliště.