Společnost Povodí Odry provedla manipulaci se stavidly v hrázi po pečlivé úvaze a na základě propočtů. Vodohospodáři mají průběžné informace o množství sněhu, které zatím leží na svazích Beskyd. Vědí také, kolik vody do řeky přivádějí boční přítoky a do jaké výše mohou hladinu Lučiny zvýšit, aby ji udrželi v korytě a nezpůsobili škody.

Jak už Deník informoval, důvodů, proč se voda z Žermanické přehrady ve zvýšeném odpouští, je více. Tím hlavním je pomoc přehradě Morávka, která se vlivem jarního tání naplnila až po pomyslnou rysku. Protože pod přehradou se ve Vratimově staví jez, pouštějí vodohospodáři vodu oklikou umělým přivaděčem do Žermanické přehrady. Ta má nyní otevřeny obě výpusti s kapacitou až 32 kubických metrů za sekundu. Nemohou být však otevřeny úplně, protože by voda způsobila záplavy.

Z bezpečnostních důvodů je tak do Lučiny pouštěno jen necelých 20 kubíků. Při té příležitosti se přehrada i koryto řeky čistí.
Protože je koryto Lučiny už několik dnů téměř plné, platí výstraha před zdržováním u břehů. Ty jsou po zimě podmáčené a sesouvají se.