Prostředky pocházejí z ministerstva pro místní rozvoj a jsou určeny na obnovu nejproblémovějších sídlišť. „Díky dobře připravenému projektu předloženému do Integrovaného operačního programu ministerstva jsme získali významnou částku, skoro srovnatelnou s mnohem většími městy než je naše. Finanční prostředky budou směřovat především do revitalizace veřejného prostranství a regenerace bytových domů,“ uvedl místostarosta Stanislav Folwarczny.

Minimální objem dotace pro města do 50 tisíc obyvatel byla stanovena na dva miliony euro, Český Těšín získal přes krácení prostředků pro velký zájem dvojnásobek této částky.

Podle starosty Víta Slováčka je to ojedinělá možnost jak s pomocí prostředků ministerstva zlepšit život lidem na sídlišti. „Svibice, stejně jako jiná mladá sídliště po celé republice, se potýká s mnoha problémy, například s nedostatkem parkovacích míst a vyhovující infrastruktury. Je to typické sídliště z konce období komunismu, kam se sestěhovávali lidé, kteří přicházeli za prací v hutích a dolech z celého Česka a Slovenska,“ říká starosta s tím, že radnici se díky přizvání odborníků v této problematice podařilo využít možnost, která se už nikdy nebude opakovat.

Podle jeho zástupce Folrwarczného přiznáním této částky práce pro odborníky nekončí. „Právě naopak. Realizace Integrovaného plánu rozvoje města je organizačně velmi složitá a idea projektu vyžaduje i spolupráci s místními obyvateli a případnými dalšími příjemci peněz,“ říká Folwarczny.

Radnice chce především upravit sídlištní prostory, tedy obnovit veřejnou zeleň, zřídit nové parkovací plochy, vybudovat a modernizovat rekreačních plochy, chodníky a dětská hřiště. Modernizace by se v rámci tohoto projektu měly dočkat i dva domy s pečovatelskou službou v centru sídliště.