Pět set milionů korun chce mít připraven havířovský magistrát na spolufinancování investičních akcí, které by mohly být uskutečněny při získání peněz z Evropské unie. Ty by měly být trojnásobně vyšší, než je výše zmiňovaná částka.

„Rada města schválila vyhlášení veřejné zakázky na poskytnutí úvěrového rámce ve výši 500 milionů korun, a to na spolufinancování dotovaných projektů. Smyslem je to, abychom byli připraveni na čerpání dotací od státu, kraje i Evropské unie. V současné době totiž musíme investiční akce, na které žádáme dotace, nejdříve zafinancovat a až následně nám na účet města přijdou dotace,“ vysvětlila mluvčí havířovského magistrátu Jana Pondělíčková.

Město by díky tomu mohlo ještě v letošním roce v případě, že mu nevystačí finanční prostředky ze schváleného rozpočtu, čerpat peníze z úvěrového rámce například na rekonstrukci kina Centrum, vybudování sportovní haly Žákovská anebo na rekonstrukci náměstí Severka.

Úvěrový rámec je pružný finanční produkt, který městu umožní v průběhu pěti let disponovat s částkou půl miliardy. Je to v podstatě časově složený úvěr, rozdělený do dvou částí. V té první bude radnice prostředky čerpat podle potřeby financování jednotlivých investičních akcí a současně pak budeme moci hradit splátky jistiny čerpaných prostředků, a to z dílčích plateb přijatých dotací. Ve druhé části (v letech 2015 až 2021) už půjde o klasický úvěr s pravidelnými měsíčními splátkami po dobu sedmi let.

„Na konci roku 2014 by mělo být úvěrové zatížení města činit nikoliv 500 milionů, ale dá se reálně předpokládat, že se bude jednat o částku pohybující se v rozmezí 100 až 200 milionů. V žádném případě proto nedojde k výraznému navýšení ukazatele dluhové služby města, které je v současné době nízké, a to okolo pěti procent. K ohrožení finanční situace města v příštích letech proto tímto krokem nedojde,“ dodala Pondělíčková.

V době finanční krize se peníze shánějí těžko, ale vedení města věří, že při dobrém hospodaření nebude mít se získáním úvěru žádný problém. „Banky potřebují hlavně jistotu, a tu město Havířov určitě nabízí. Při tak nízké dluhové službě jsme totiž lidově řečeno bohatá nevěsta, takže spíš předpokládáme, že se o nás zájemci spíš poperou a nabídnou ke spolupráci co nejlepší podmínky,“ uvedl optimisticky primátor František Chobot.