Realitní společnost RPG připravila v regionu tři lokality, kde se budou opravovat domy. V pilotním projektu je Havířov, kde bude investovat čtyři desítky milionů. Zástupci firmy, která v poslední době sklízí za správu domů velkou kritiku, tvrdí, že nájemníci budou s opravami spokojeni a navíc je to nebude stát ani korunu navíc. Přestože se lidé domnívají, že jejich domy by vlastník měl udržovat a opravovat z vybíraného nájemného, RPG nabídku bezplatné opravy prezentuje jako výjimečnou.

V rámci pilotního projektu budou opraveny domy a jejich okolí v oblasti památkově chráněné zóny SORELA v samotném centru města. Konkrétně se jedná o domy v ulicích Hybešova, Svornosti, Na Nábřeží a Třeneckého. Představitelé firmy se už setkali s nájemníky a s projektem je seznámili.

„Předpokládaný rozpočet na pilotní projekt v Havířově činí 44, 8 milionu korun. Zahrnuje v sobě komplexní regeneraci bytových domů a veřejných prostranství. Jde o ucelený komplex domů tvořících uzavřený vnitroblok. Spojením s městem Havířov lze dosáhnout významného zvýšení kvality bydlení v této lokalitě i realizace v relativně krátkém čase,“ uvedl Petr Handl.

Ne všichni nájemníci bytů RPG slibům bezmezně věří. V kontrastu s velkolepým plánem rekonstrukce domů jsou totiž titíž lidé schopni nájemníka nechat na vlastní náklady opravit každý detail, byť se tam plánuje celková oprava.

„Dlouhé roky jsem v bytě RPG bydlel a shodou okolností v domě v ulici Na Nábřeží, kde se počítá s výměnou oken, opravou střech a fasád. Protože jsem se letos na jaře stěhoval do zděděného domku, byt jsem vracel firmě. K mému údivu jsem byl upozorněn, že musím nechat přesklít okno, kde bylo v dolním rohu prasklé sklo. Dokonce jsem musel vymalovat sklep. To vše pod hrozbou toho, že to jinak před nastěhováním provede firma a účet mi nechají proplatit. Roky jsem řádně platil nájem, aniž bych se dočkal nějakého zvelebení bytu. Předpokládám, že mnou opravené čtyřicet let staré okno bude za několik týdnů vymontováno a z výšky čtvrtého patra hozeno do kontejneru a odvezeno na skládku. Takto se chová společnost RPG ke svým nájemníkům,“ popsal zkušenost nájemník Václav M.