Podle zdroje Deníku se aktuální situace ohledně domu má tak, že majitel budovy požaduje po OKD vyrovnání a zároveň požaduje demolici objektu. „Vedeme s majitelem soudní spor, který stále probíhá, proto ho společnost OKD nebude nijak komentovat. O konečném verdiktu musí rozhodnout nezávislý soud,“ sdělil mluvčí OKD Vladislav Sobol.

Macura však před časem dům nabídl ke koupi i městu, a požadoval 15 a půl milionu korun. Město si proto nechalo vypracovat vlastní posudek. „Podle našeho posudku je tržní cena objektu včetně pozemku 2,9 milionu korun, ovšem budova vykazuje vady. Minimálně 12 až 15 milionů korun bychom museli vložit do její rekonstrukce,“ uvedl starosta města Jiří Michalík.

Krátce po zahájení jednání o prodeji majitel domu svou nabídku stáhl a pohrozil, že dům nechá zbourat. To však není jediné řešení budoucnosti secesní památky. Podle posudku, který si nechalo zpracovat město, je nejjednodušší formou záchrany objektu jeho zpevnění zasypáním sklepů a zalití betonem. „Poté by už objekt z pohledu důlních vlivů nepracoval a mohla by začít jeho rekonstrukce,“ tlumočí orlovský starosta názory odborníků.

Může majitel domu nechat secesní dům srovnat se zemí? „Tento dům není kulturní památkou, i když Národní památkový ústav v minulosti o zařazení na seznam usiloval. Stalo se tak proto, že původní interiér budovy, který sloužil obchodně-podnikatelským účelům, nezůstal zachován. Proto ministerstvo od zařazení na seznam upustilo a nad objektem je nařízena jen ochrana,“ uvedla pracovnice Národního památkového ústavu se sídlem v Ostravě, která si však nepřála být jmenována.

Dům se ovšem nachází v ochranném památkovém pásmu díky tomu, že leží v blízkosti kostela Narození Panny Marie a má historickou hodnotu. Pokud by majitel domu požádal o demolici, rozhodnutí je záležitostí stavebního úřadu v Orlové. „My toto neschvalujeme, můžeme pouze vydat doporučující stanovisko. V tomto konkrétním případě demolici nedoporučujeme,“ dodala pracovnice památkového ústavu.

Vedení města možnost demolice domu znepokojuje. „Velmi mě mrzí, že dodnes nevíme, jak se situace dále vyvine. Velmi jsem uvítal předchozí prohlášení pana Macury, že jeho úsilí směřuje k zachování této nemovitosti pro budoucnost, neboť dům je mnoho let nedílnou součástí orlovského náměstí, z něhož už zbylo opravdu jen velmi málo. O budoucnosti budovy však rozhoduje její majitel,“ uvedl orlovský starosta Michalík.

Antonín Macura se k celé věci odmítl vyjádřit s odvoláním na probíhající soudní spor.