Tu vyhlásilo občanské sdružení Přátel bohumínské historie před třemi lety u příležitosti 750. výročí domnělé první písemné zmínky o Bogunu, dnešním Starém Bohumínu. Díky shromážděným penězům se podařilo zdánlivě nemožné: vrátit do věže původní zvony zkonfiskované za války německou armádou. „Lidé byli štědří a za to jim patří náš velký dík. Jde o stovky drobných dárců nejen z našeho města, ale i z širokého okolí. Stejně tak se připojily i některé firmy, podniky a město Bohumín,“ uvedl pokladník občanského sdružení Přátel bohumínské historie Otmar Faja.

Za zmínku určitě stojí skutečnost, že pořízení nových zvonů finančně podpořili také někteří bohumínští rodáci dlouhodobě žijící v zahraničí, například v Austrálii, Německu, Polsku nebo ve Spojených státech amerických.

První dva zvony, svatého Jana Nepomuckého (146 kg) a svatou Hedviku Slezskou (320 kg), odlila zvonařská dílna v německém Pasově v roce 2006. Třetí zvon, svatý Benedikt z Nursie (782 kg), vznikl v roce 2007.

Některé práce související s projektem, například vyzdvižení nových zvonů do věže, provedli členové a četní příznivci sdružení svépomocí. „Jména všech dárců jsme postupně zveřejňovali na pamětním štítu, který bude před svým vyzdvižením do věže kostela, tedy ještě zhruba rok, i nadále vystaven v interiéru kostela,“ uvedl předseda občanského sdružení Jan František Teister.

Radost neskrývá ani duchovní správce farnosti Kalikst Jan B. Mryka. „Chtěl bych touto cestou také velice poděkovat občanskému sdružení Přátel bohumínské historie, od něhož Římskokatolická farnost Bohumín - Starý Bohumín bezplatně obdržela tři nové zvony. Díky jejich odhodlání a neutuchajícímu každodennímu úsilí má Starý Bohumín opět plnou kostelní zvonici,“ poznamenal správce farnosti.