Celostátní odstávka informačního systému správních evidencí, která omezí možnost vyřízení některých úkonů na úseku cestovních dokladů, bude probíhat právě v těchto dnech. Důvodem je převod systému evidencí na centrální úroveň. „Upozorňujeme občany, že ve dnech od 1. do 10. května, dojde na úsecích občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatel, evidence řidičů a evidence motorových vozidel k omezení provozu,“ uvedla mluvčí orlovské radnice Nataša Cibulková.

V období od 4. do 7. května nebude možné také přijímat žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnou zónou a s nosičem dat s biometrickými údaji (dále jen e-pas) a ani předávat vyhotovené e-pasy.

Lidé budou moci i v době odstávky systému správních evidencí zažádat o vydání občanského průkazu (dále jen OP) a cestovního pasu bez biometrických údajů, převzít vyhotovený OP a cestovní pas bez biometrických údajů, požádat o provedení změny údajů v cestovním pasu (tj. zapsat dítě, titul a podobně), nahlásit ztrátu nebo odcizení dokladů anebo provést změnu trvalého pobytu. Tyto změny ale bude možné do informačního systému zavést až po ukončení odstávky systému, tedy po 10. květnu.

„Žádosti o vydání OP se strojově čitelnými údaji bude možno podávat a zhotovené občanské průkazy si bude možné vyzvednout. Avšak žádosti o vydání OP bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc nebude možné vyřídit na počkání,“ vysvětlila vedoucí odboru vniřních věcí Městského úřadu v Orlové Silvie Bednářová.

U evidence obyvatel se také nic nevyřídí na počkání, taktéž u evidence řidičů. „Na počkání bude možno na evidenci motorových vozidel pouze provést výdej dat z registru silničních vozidel oprávněným osobám, ostatní úkony nebudou na počkání provedeny,“ dodala Bednářová.