Doslova žlučí hnula společnost RPG lidem tím, že zveřejnila svou novou vizi projektu oprav domů. V Ostravě, Havířově a Karviné je vybráno 800 bytů, do jejichž oprav RPG vloží zhruba 150 milionů korun. Opraveny mají být nejen domy, ale i jejich okolí. Současně však firma přiznává, že se jedná o pilotní projekt, který je výjimečný tím, že náklady na opravy se nepromítnou do výše nájemného. Nespokojenost proto vyjadřují všichni ostatní nájemníci, kteří nebydlí ve vybraných domech. I jim firma slibuje opravy, ale za peníze. Dokonce nabízí upřednostnění rekonstrukcí těm nájemníkům, kteří se přihlásí nejrychleji a budou souhlasit se zvýšením nájemného.

„Povinností majitele je především starat se o svůj majetek. RPG prohlašuje, že jejich největší zájem je spokojený nájemník. Jak to vypadá, tak myslí jen na sebe a na svůj zisk. Takže nyní každou investici do oprav, která by měla být běžná, budou zdůvodňovat jako přednostní a tudíž nadstandardní, za kterou je třeba už připlatit. Kam tedy ty peníze z nájmů půjdou? Jistěže, každý vlastník chce i zisk, ale nejdříve musím investovat, abych mohl majetek zhodnotit a pak mít z toho zisk, ale ne takovým vydřidušským způsobem odírat nájemníky,“ napsala v diskusi čtenářka Jana.

„RPG zjistilo, že byty až tak nevynáší, tak se rozhlodlo přitvrdit. Zatím co dosud je pro některé lidi nájemní bydlení výhodné, protože mnozí nemohou investovat do nového bydlení, brzy to bude pro ně trauma,“ doplnil diskusi čtenář Milan.

Deník nechal na svých webových stránkách čtenáře hlasovat o tom, jak se jim bydlí. Čtenáři se mohli vyjádřit, zda jsou nájemníky RPG, MRA, či zda jsou družstevníky, vlastníky bytu nebo bydlí zcela ve svém domě. Jestliže některé podobné webové ankety mají poměrně vyrovnané výsledky, tato vyvrcholila podstatnými rozdíly.

Nejvíce čtenářů se vyslovilo, že bydlí v bytě RPG a se správou domu není spokojeno. Tuto možnost v anketním formuláři označilo 82 lidí. Jen dva vyjádřili souhlas. Vyrovnané názory byly u nájemníků Městské realitní agentury, kde bylo po pěti nájemnících spokojeno i nespokojeno. Naopak u družstevníků se dvacet hlasujících přiklonilo ke spokojenosti a nespokojený nebyl ani jeden. Družstevníci a členové společenství vlastníků si patrně jsou vědomi toho, že si úroveň svého bydlení ovlivňují sami. Dva hlasující označili možnost, že bydlí ve svém.