„Víme o tom, že nedostatek parkovacích míst je na sídlišti Pátá etapa velkým problémem, ale chceme žít v důstojném prostředí a ne se koukat z oken na ocelové monstrum,“ zaznívaly shodné hlasy obyvatel na včerejším orlovském zastupitelstvu.

Dalšímu tazateli vadilo, že se v místě nepochybně zhorší ovzduší díky pohybu stovek aut. „Navíc stojí za uváženou, zda bude mít tento systém parkování nějaký užitek, když parkování v něm bude zpoplatněno,“ tvrdil člověk z řad nespokojenců.

Přítomní signatáři petice kladli zastupitelům spoustu otázek a žádají po nich písemné odpovědi. Ve svých vyjádřeních snad každý z nich přišel s jinou možností, jak nedostatek parkovacích míst ve městě vyřešit. „Přece nemůžete kvůli 126 místům přehlížet názory 200 lidí, kteří bydlí v místě, kde má nová budova vyrůst,“ uvedla Marie Svobodová.

Město tak bude stát před těžkým rozhodnutím, protože žádost o dotaci, která by pokryla 85 procent nákladů na stavbu výškového parkoviště, se musí podat již do měsíce května. „Vaší peticí se budeme určitě zabývat. Mrzí mě, že po celé dva roky, kdy se o této variantě hovořilo, nevznesl nikdo žádnou námitku. Ani při projednávání územního plánu se nikdo z vás neozval. A teď, když se práce blíží do finále, se najednou zvedne taková vlna odporu,“ řekl přítomným místostarosta Radislav Mojžíšek.

Město mělo připraveno čtyři varianty, kde parkovací objekt postaví, velký zájem o něho měli například lidé, kteří bydlí poblíž benzinové stanice Shell. „Rozhodli jsme se objekt umístit přednostně na V. etapě, protože tady je situace s parkováním nejhorší,“ vysvětlil Mojžíšek.

Město bude petici občanů z Páté etapy řešit podle platných norem. Na dotazy a připomínky radnice všem písemně odpoví.