Českotěšínští školáci na náměstí ČSA navlékali s pomocí hasičů použité PET lahve na špagát, aby tak vytvořili dlouhého hada. Však se také někteří na akci řádně připravili a přinesli rovnou celé tašky nebo dokonce velké pytle se starými PET lahvemi. „Toto je náš třídní rekordman," ukázala učitelka, jež přivedla na náměstí skupinka malých školáků. Druhák Tadeáš Zíka ze Základní školy Komenského nesl s kamarádem velký černý plastový pytel plný prázdných PET lahví. "Poprosil jsem tatínka a on mi je přinesl z práce, " prozradil malý Tadeáš.

Po dvou hodinách usilovného navlékání byl had změřen a výsledek zní: 800 metrů. „Není to rekord, ten jsme zaznamenali v roce 2005, kdy had vytvořený z PET lahví měřil 1771 metrů,“ uvedla pracovnice Městského úřadu v Českém Těšíně Marie Ručková. Zároveň dodala, že letošní poměrně slabý výsledek zřejmě ovlivnila skutečnost, že tvorba hada nebyla soutěž, pouze doprovodná akce. „naposledy školáci soutěžili před dvěma lety a tehdy vytvořili hada dlouhého 969 metrů,“ dodala Ručková.

Kromě snahy o rekord v délce hada z PET lahví byly na náměstí také stánky, kterých se mohli zájemci dozvědět něco o ekologii. Program na hlavním pódiu moderovala Michaela Dolinová, která uvedla vystoupení mažoretek a také módní přehlídku, její aktéři byli oblečeni do "šatů" vyrobených z plastových zbytků.