Byl sestaven historicky první žebříček měst v České republice, který hodnotil prostředí z hlediska aktivního stárnutí. Havířov byl v tomto průzkumu ohodnocen jako nejlepší a tajemník magistrátu Milan Menšík včera v Praze převzal certifikát.

„Výsledky výzkumu potvrzují fakt, že se Havířov snaží o to, aby lidé ve městě prožili stáří kvalitně a také aktivně. Pozitivně hodnocena byla například možnost studia na Akademii III. věku, umožnění cestování v rámci MHD se slevou lidem důchodového věku a zdarma lidem nad 70 let. Také to, že zajišťujeme a finančně podporujeme rekreace pro seniory. Ve srovnání s jinými městy jsme na tom lépe v komfortu zastávek, počtu bezpečnostních kamer, v rozloze zelených prostranství, vybavení a údržbě parků, anebo počtu zpomalovacích prahů. Na konci loňského roku jsme získali 2. místo v soutěži Město přátelské rodině, o to víc nás nyní těší, že jsme v oblasti péče o seniory vyhodnoceni jako nejlepší,“ uvedl k ocenění primátor města František Chobot.

Průzkum byl proveden ve třiadvaceti statutárních městech a patnácti největších městských částech Prahy. Výzkum vycházel ze studie Světové zdravotnické organizace WHO. Hodnoceny byly například oblasti bydlení, dopravy, veřejných prostranství nebo účasti seniorů na společenském životě. Dále pak zdravotní a sociální služby, ulice, parky, úcta a zapojení do společnosti.