Setkání zahájil ředitel Zdeněk Moldrzyk, který zhodnotil práci uplynulého roku. Centrum psychologické pomoci pomáhá například budoucím pěstounům s přípravami žádostí o náhradní rodinnou péči, nebo pořádá konzultační víkendy. Pracovníci centra jsou pěstounům vždy nápomocni při řešení jakéhokoliv problému.

„V minulém roce jsme pracovali zhruba s 250 spisy žádostí, kterých každoročně přibývá. Ve vytvořených krajských zařízeních se nachází nyní domov 77 dětí a v letošním roce počítáme, že se počet zvýší na 80 dětí. Rádi bychom také například pěstounům pomohli se setkávání dětí s biologickými rodiči,“ uvedl ředitel Zdeněk Moldrzyk.

Setkání se zúčastnili i zástupci kraje, kteří ujistili pěstouny, že nové vedení kraje si vzalo za prioritu problematiku sociální oblasti a rovněž pěstounské péče. Krátce se vyjádřili i k hospodářské krizi. Ta by neměla mít dopad na činnost žádnou nebo jen minimální. Dokonce by kraj mohl získat až šest milionů navíc změnou legislativy ve vyplácení odměn pěstounům. O platby by se nově měl postarat stát místo krajů. Návrh už prošel vládou a nyní se čeká, zda bude schválen parlamentem.

Na setkání probíhala i diskuse. Rodiče se například ptali, zda by kraj nemohl uvolnit některé své objekty pro zřízení zařízení pěstounské péče. Některé rodiny by si rády vzaly další děti z domovů, problém je ale s bydlením. Poměrně dlouhá debata se pak rozvinula, co s dětmi, které dovrší plnoletosti. „Zde je to hodně nedomyšlené. Pokud jsou v rodině dvě děti, jsou většinou rodiče schopni pomoci v rozjezdu. My to nemáme jak udělat. Havířov nemá dům na půl cesty a na sociální byty se nedá dosáhnout. Je to opravdu problém, který trápí nás všechny rodiče,“ uvedla jedna z pěstounských rodin, ke které se připojily i ostatní rodiče.