Vyhláška dále stanoví úplný zákaz nechávat psy volně pobíhat po městě s výjimkou vymezených prostorů. I zde ale platí určitá pravidla. Pokud nejsou plochy vymezeny plotem anebo není-li zaručen neustálý přehled o zvířeti po celou dobu, je volný pohyb bez náhubku nepřípustný. Výjimka se vztahuje jen na rasu krátkolebých a trpasličího vzrůstu do 35 cm. „Plochy pro volný pohyb psů byly během let doplňovány a v současné době jich je deset. Tři se nacházejí na Šumbarku u ulic U Nádraží, Hřbitovní, Požárnická. Čtyři jsou pak ve Městě Orlovská, TJ ČSAD, Sv. Čecha, J. Seiferta, dva výběhy se nacházejí v Bludovicích u ulic Rodinná a Těšínská. Poslední výběh je v Prostřední Suché,“ uvedla mluvčí magistrátu Jana Pondělíčková.

Majitele mají rovněž povinnost zajistit spolehlivou identifikaci psa, musí po nich odstraňovat výkaly. „Zvířata nesmí vstupovat na veřejná prostranství označena tabulkou, na které je přeškrtnutý pes. Držitelé musí také dbát, aby zvíře neohrožovalo zdraví lidí nasazením náhubku,“ doplnila mluvčí.

Oplocené plochy se nacházejí na ulici Sv. Čecha, J. Seiferta, Těšínská a Nový Svět. I přesto, že právě výběh pod Bludovickým kopcem je oplocený, je jen málo vyžíván. Nejvíce psů pak chodí lidé venčit zřejmě do výběhu na ulici Sv. Čecha.