Z EU obdrží havířovský magistrát 6,8 milionu korun. Dalších čtyři sta tisíc dostane město od státu. Celkové náklady na ozelenění středových pásů jsou přitom odhadnuty na šestnáct milionů korun. „Podařilo se nám získat další dotaci z Operačního programu životního prostředí a také ze státního fondu životního prostředí. Zbývající část uhradí město ze svého rozpočtu. Peníze budou použity na ozelenění středových pásů s cílem vytvořit pomocí letniček, trvalek, listnatých a jehličnatých keřů důstojnou centrální osu města a zlepšit tím životní prostředí,“ přiblížila mluvčí havířovského magistrátu Jana Pondělíčková.

Radnice by měla vybrat zhotovitele ještě v letošním roce a na úpravách by se mělo začít pracovat na jaře příštího roku.

Podle havířovského magistrátu už středové pásy, tvořící centrální osu města, již neodpovídají estetickým, druhovým ani kvalitativním požadavkům. Změna navíc úzce souvisí s probíhající revitalizací centra města. Upravovat by se mělo jedenáct hektarů pozemku. Vzhledem k vysokým nákladům a také proto, že se jedná o ekologickou aktivitu, požádalo město o dotaci z Operačního programu životní prostředí.

„Obnova travních porostů zajistí zlepšení půdních poměrů, neboť výměnou zeminy dojde k částečnému odsolení způsobeného zimní údržbou. Dojde také k odstranění nežádoucích nánosů strusky, kamenů a dalších mechanických zbytků. Jelikož je centrum města značně zatížené dopravou a zaznamenáme zde nárůst vysázené zeleně, dojde i ke zlepšení životního prostředí,“ dodala Pondělíčková.