Zastupitelé nakonec své rozhodnutí změnili a tento týden definitivně rozhodli, že zhruba 40é obecních v Karviné-Novém Městě a v Karviné-Mizerově do privatizace zařazeny budou.

„Vyhověli jsme přání nájemníků, kterým se nelíbilo, že na rozdíl od jiných obyvatel města si byty nemohou koupit. Privatizovaná část bude zároveň tvořit jakýsi logický celek,“ komentoval primátor Karviné Tomáš Hanzel.

Původní rozhodnutí neprivatizovat cca 600 obecních bytů, které město v Karviné-Novém Městě doposud vlastní vycházelo z plánu radních, nabídnout byty společnosti RPG, která je vlastníkem většiny bytů v této lokalitě (vlastní tam více než 5 tisíc bytů). Ta o ně projevila zájem s tím, že by lokalitu zrevitalizovala jako celek. Podzimní jednání mezi městem a RPG však neskončila dohodou a tak radní dodatečně navrhli byty přece jen nabídnout k privatizaci nájemníkům. „Pochopitelně pravidla včetně nízké ceny za byty zůstávají stejné jako pro privatizaci vloni schválených 5 500 bytů v dalších částech města,“ dodal Hanzel.

Privatizace jede naplno

Velká bytová privatizace v Karviné začala počátkem letošního února „a město chce stihnout prodat 5 500 bytů lidem do konce roku 2010. „První převody by zastupitelé měli reálně zvládnout už v červnu,“ naznačil primátor.

Výnos z privatizace, který byl měl být v případě stoprocentní úspěšnosti okolo 840 milionů korun, chtějí zastupitelé opět vložit do rozvoje města a do vylepšení jeho infrastruktury. „S penězi z výnosu z privatizace počítáme na revitalizaci veřejných prostranství, zeleně, cest, chodníků nebo hřišť,“ vysvětlil primátor.

Město prodává obecní byty za symbolickou cenu asi 5 500 z celkových 8 tisíc bytů ve svém vlastnictví. Pro potřeby nájemního bydlení si ponechá necelé dva tisíce bytů.

Kancelář firmy ISA Consult, jež privatizaci technicky zajišťuje, je v centru města přístupná celý týden a firma má také bezplatnou telefonní linku.