Zahrádkáři a domkaři mohou do pytlů dávat posečenou trávu, větve, zbytky stromů, ale třeba i bioodpad z kuchyně.

„O službu mají lidé obrovský zájem a opět se jako každoročně už několik týdnů dotazují, kdy začneme. Letos jsme rozšířili oblast svozu o další městské části, konkrétně Louky, takže svoz bioodpadu dnes už pokrývá prakticky celou Karvinou,“ uvedla mluvčí magistrátu Šárka Swiderová.

Pytle s bioodpadem kdy lidé uchystají přede dveře a je jedno, kolik pytlů to bude. „Termíny svozu znají z městského webu nebo z přílohy v měsíčníku. Pytle se vysypou do auta a vracejí se zpět lidem k dalšímu použití. Svoz běží každý týden, bude-li větší zájem, pošleme operativně vůz technických služeb na místa i častěji,“ dodala Swideorvá. Svoz bioodpadu začíná přesně dnes a skončí 30. listopadu.

Bioodpad se vozí do kompostárny při skládce v Horní Suché.