Oddělení klinické hematologie se léčbou zhoubných procesů krvetvorby zabývá už dlouhá léta, a to jak ambulantně na hematologickém stacionáři, tak i na specializovaných lůžkách interního oddělení a rovněž na jednotce intenzívní péče, kde se řeší ty nejzávažnější stavy.

„Výsledky léčby krevních nádorů zaznamenaly v posledních letech výrazné zlepšení, a to zejména zavedením biologické léčby. Ta zahrnuje léky s cíleným účinkem pouze na nádorové buňky s minimálními vedlejšími účinky na zdravé tkáně. Díky tomu je léčba velmi úspěšná a dnes dokážeme zachránit i nemocné, kteří by před několika léty neměli šanci vyhrát svůj boj. Přístrojově jsme vybaveni na kvalitní úrovni. Kromě dostupnosti té nejmodernější léčby je ovšem stejně důležitý sehraný tým zdravotníků, kteří se o závažně nemocné pacienty starají,“ uvedl primář David Starostka.

Ve druhé polovině roku minulého se Oddělení klinické hematologie havířovské nemocnice stalo jedním ze sedmi nových hematoonkologických center. „Znamená to, že na našem pracovišti nyní můžeme léčit nemocné těmi nejmodernějšími léky na zhoubná onemocnění krvetvorby. Tomu předcházel přísný audit České hematologické společnosti, který hodnotil personální a přístrojové vybavení a také dodržování standardních způsobů léčby krvetvorných nádorů,“ dodal primář.

K rychlému stanovení konečné diagnózy využívají lékaři průtokový cytometr. „Chceme na naše oddělení pořídit nový tento přístroj. Proto veškeré letošní sponzorské aktivity jsou zaměřené na jeho zakoupení. V této souvislosti jsme oslovili 200 firem a v současné době máme na účtu 450 tisíc korun. Cena cytometru se ale pohybuje kolen třech milionů,“ doplnil Starostka.

Obyvatelé Havířova i širokého okolí, které potkal nelehký osud potýkat se s tak vážnou krevní nemocí, mají možnost dostat tu nejlepší léčbu ve svém regionu a nemusí cestovat na fakultní pracoviště. „Chceme udržet vysoký standard zdravotní péče. Uvítáme, pokud bude mít někdo zájem přispět na tento unikátní přístroj,“dodal primář.