Písemné testy ověřily znalosti účastníků této neformální dějepisné olympiády. Soutěží se ve dvou kategoriích. Jednu tvoří žáci šestých a druhou sedmých tříd. Kontrolní otázky byly zaměřeny na učivo z letošního školního roku. Při písemném testu mohl každý používat jako pomůcku atlas. Časový limit byla jedna hodina. Výsledky budou slavnostně vyhlášeny 20. května. První tři v obou kategoriích obdrží diplom a knižní ceny. Každý dostal účastnický list.

„Myslím si, že test jsem napsal dobře. Věřím, že budu i letos úspěšný. V minulém roce jsem byl druhý v kategorii šestých tříd,“ řekl Martin Ošlejšek ze ZŠ Albrechtice.

Tentokrát se do dějepisného klání, které se koná pravidelně od roku 2005 na ZŠ Moravská, zapojily základní školy Gorkého, Kpt. Jasioka, Žákovská, Gen. Svobody, Mládežnická, Jarošova, Marušky Kudeříkové, Na Nábřeží, Marie Pujmanové, Moravská a ZŠ Albrechtice. „S účastí jsem spokojená. Vše proběhlo bez problémů. Věřím, že také testy dopadly dobře. Cílem soutěže je hlavně motivovat žáky k hlubšímu zájmu o dějepis,“ uvedla hlavní organizátorka, učitelka Romana Kovářová.