Základní škola v ulici Žákovská slaví letos své pětačtyřicáté narozeniny. Původně to byly dvě základní devítileté školy, Rosy Luxemburgové a Patrika Lumumby, umístěné v jednom komplexu vzájemně propojených budov.

Přestože objekt nebyl zcela dokončen, vyučování bylo slavnostně zahájeno 1. září 1964. Tělocvičny a střední trakt budovy s jídelnou a dílnami se předaly do užívání až v prvním čtvrtletí roku 1965. Prostor před školami a přístupové cesty byly ještě dlouho staveništěm.

V roce 1986 došlo k administrativnímu spojení obou škol pod názvem Základní škola Rosy Luxemburgové. Svůj nynější název má od 1. května 1992 po přejmenování některých havířovských ulic. V současné době má škola třiadvacet tříd, dvě tělocvičny, kuchyni, jídelnu a školní družinu.

Za účelem zkvalitnění tělesné výchovy byly rekonstruovány obě tělocvičny a proběhla generální oprava školního hřiště. V suterénu budovy vznikl sálek se sto třiceti místy, který je kromě pěveckých akcí využíván k promítání, besedám, přednáškám, besídkám a k práci videoklubu. Ředitelkou školy je Helena Klimšová.